Korčuľovanie

Korčuľovanie na GKM 26. januára 2024 zrealizoval školský parlament pod vedením p. uč. Mgr. Nikoly Lackovej.