Slávnosť, aká dlho nebola

Ako mariánsky sviatok sa Nepoškvrnené počatie Panny Márie začal v Cirkvi sláviť v ôsmom storočí na Východe a o sto rokov neskôr i na Západe. Pápež Klement XI. v roku 1708 nariadil, že bude záväzným pre celú Cirkev. Túto vieroučnú pravdu Cirkvi ako dogmu vyhlásil „ex catedra“ pápež Pius IX. 8. decembra 1854 bullou Ineffabilis Deus. O štyri roky neskôr sa Panna Mária pod týmto menom predstavila pri svojom zjavení v Lurdoch Bernadete Soubirousovej, ktorej povedala: „Ja som Nepoškvrnené počatie.“

Pre náš tím gymnázia bola slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie o to vzácnejšia, že práve počas sv. omše v Kostole Božieho milosrdenstva v Košiciach prijal iniciačné sviatosti náš spolužiak Lukáš Haluška. Tým chceme povedať, že dar viery dozrieva za rôznych okolností a málokto si v prítomnosti dokáže uvedomiť hodnotu sv. omše. A ako vo svojom svedectve dodal Lukáš: „Obyčajný krížik na čelo počas sv. omše od bývalého arcibiskupa Alojza Tkáča dokáže postupne po rokoch človeku otvoriť srdce pre prijatie Toho, ktorý prišiel kvôli nám.“

Po sv. omši nasledoval koncert učiteľov Základnej umeleckej školy sv. Košických mučeníkov, ktorí obohatili slávnostnú atmosféru dňa, za čo im patrí veľké ĎAKUJEM.

Nasledovalo spoločné stretnutie pri spoločnom stole. Na príprave jedál sa podieľali takmer všetci gymnazisti. Tým sa utužilo spoločenstvo a zmysel pre obetu a spoločné dobro. Chceme sa všetkým veľmi pekne poďakovať.

Mnohí z nás si krst nepamätáme. O to krajšie je pripomenúť si ho, keď túto prvú sviatosť prijme niekto z nás. A zvlášť na slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie, keď sú zmyté všetky viny. Nech sa viera vzmáha.