Výsledky prijímacieho konania

Milí uchádzači, vážení rodičia!

Ďakujeme vám, že ste si podali prihlášku na naše gymnázium. Výsledky prijímacieho konania sú uverejnené v nasledujúcej tabuľke.

identifikátor žiaka celkový súčet bodov výsledok
49GL5 558 prijatý/á
16SC6 456 prijatý/á
49WA5 450 prijatý/á
58HZ5 450 prijatý/á
64GN9 450 prijatý/á
71AP8 437 prijatý/á
35WD6 436 prijatý/á
28TN7 432 prijatý/á
93XY6 418 prijatý/á
77SY2 410 prijatý/á
21QJ6 392 prijatý/á
38AG4 392 prijatý/á
23RE5 382 prijatý/á
38LP2 377 prijatý/á
52CM4 372 prijatý/á
43EK7 347 prijatý/á
48FY7 335 prijatý/á
22TT7 325 prijatý/á
65ZN3 322 prijatý/á
73NY5 315 prijatý/á
77EA4 286 prijatý/á
31WJ5 285 prijatý/á
44XJ8 280 prijatý/á
32JY2 247 prijatý/á
38BL8 244 prijatý/á
29NN5 337 neprijatý/á – nesplnenie podmienok prijímacieho konania
95CD4 205 neprijatý/á – nesplnenie podmienok prijímacieho konania

Ďalší postup je takýto:

  1. Dostanete od nás Rozhodnutie o prijatí resp. Rozhodnutie o neprijatí elektronicky aj poštovou službou.
  2. Najneskôr do 24.05.2023 mám potvrdíte či nastúpite alebo nenastúpite (prostredníctvom príslušného tlačiva).
  3. Rovnako do 24.05.2023 nám doručíte návratku ohľadom cudzích jazykov a voliteľných predmetov.
  4. V prípade otázok nás kontaktujte na telefónnom čísle 0911 872 801 alebo emailom na office@gkmke.sk
  5. V prípade, že vás neprijali na niektorú strednú školu, rovnako nás kontaktujte na telefónnom čísle 0911 872 801 alebo emailom na office@gkmke.sk

Prajeme všetko dobré.