Workshopy

Archív

Ponuka workshopov v rámci projektu

IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie

 

Pre žiakov:

“Hovor ako TED: Prezentačné zručnosti a techniky tých najlepších”

Na workshope sa budeme rozprávať a sami si vyskúšate konkrétne techniky a nástroje na to, ako zaujať hneď od začiatku, ako prekvapiť svoje publikum, okoreniť svoju prezentáciu, využiť emócie vo svoj prospech a neustále sa zlepšovať. Čakajú na vás skupinové, ako aj individuálne aktivity, ktoré budú zamerané na rozvoj kreativity, riešenia problémov, ale hlavne na zdokonalenie vašich prezentačných zručností!

Špecifické oblasti workshopu: Piliere presvedčivosti / Typológia študentov / Pyramída učenia / Kreatívny názov / Inšpirujúci úvod a silný záver / Efektívne techniky na vytvorenie kreatívneho, presvedčivého a emočne nabitého prejavu / Zvládanie ťažkých situácií / Praktické metódy na neustále zlepšovanie svojho prejavu a prezentácii.

Dátum a čas:  8.4.2021 16.00 – 19.00 

(UPOZORNENIE: Počet miest je limitovaný, keď sa naplní kapacita workshopu, prihlasovanie sa uzavrie skôr )

 !!!V prípade naplnenia 1. termínu sa otvorí 2. termín 3.5.2021 16:00 – 19:00!!!

workshop

23. 3. 2021 o 8:00 hod. Hodina s IT-čkárom: Základy informačných systémov Windows s Ing. Stanislavom Lukačom, PhD – Registrácia: https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/event-23-3-2021

 

24. 3. 2021 o 12:30 hod. Hodina s IT-čkárom: Správa informačných systémov Linux s Ing. Jánom Kukurugyaom, PhD.  – Registrácia: https://www.deutschetelekomitsolutions.sk/sk/event-24-3-2021

 

Pre učiteľov:

“Radikálne otvorené vzťahy: Ako spätnú väzbu dávať, prijímať a neustále sa zdokonaľovať”

Na tomto kreatívnom workshope vás čakajú malé teoretické základy sprevádzané množstvom praktických cvičení a aktivít. Aktivity budú zamerané na podávanie ako aj prijímanie spätnej väzby. Spätná väzba je nástrojom titanov, ktorá výrazne zlepšuje vzťahy na pracovisku, tímovú dynamiku, podporuje budovanie dôvery a je kľúčovým faktorom úspechu mnohých lídrov.

Môžete tešiť na: Fixná vs rastová myseľ / Typy a kultúra spätnej väzby / Pravidlá pre podávanie a prijímanie / SMART stanovovanie cieľov / Prípadová štúdia / FIRE & SBI Model / Feedback vs Feedforward / Efektívna vs neefektívna spätná väzba / Feedback Fallacy: klamy a ilúzie.

Dátum a čas: 19.4.2021 16:00 – 19.00 

(UPOZORNENIE: Počet miest je limitovaný, keď sa naplní kapacita workshopu, prihlasovanie sa uzavrie skôr )

!!!V prípade naplnenia 1. termínu sa otvorí 2. termín 21.4.2021 16:00 – 19.00!!!

Prihlasovanie – https://dotazniky.itakademia.sk/ (prihlasovacie údaje na webinár budú zaslané len prihláseným na emailovú adresu, ktorú uvedú do prihlášky).

Platforma: ZOOM

workshop

 

„Od nápadu k dátam“

Séria nadväzujúcich workshopov, ktoré učiteľom rozšíria obzory a inšpirujú ich pri učení študentov. Webináre sa zamerajú na základné fázy vývoja akéhokoľvek projektu. Rozšíria znalosti o senzoroch, komunikácii, serveroch a možnostiach ako dáta získať, spracovať, odoslať či zobraziť. Prepletené budú o praktické skúsenosti, ktoré môžu posunúť dopredu každý projekt a ukážu, že nie stále, existuje len jedna správna cesta. 

Termíny:
1. Ako budeme merať?  31.3.2021: 16.00 – 17.15
2. Ako to pošleme?   7.4.2021: 16.00 – 17.15
3. Ako to zobrazíme?  14.4.2021: 16.00 – 17.15 

Prihlasovanie do 30.3.2021 na http://dotazniky.itakademia.sk/index.php/729732?lang=sk .

pozvánka