Starobylá tradícia rorátnych sv. omší

Roráty sú pojmom, ktorý nie je každému známy. Je to starobylá kresťanská tradícia sláviť sväté omše v advente ráno ešte pred svitaním. Slávia sa k mariánskej úcte a symbolika sviec a lampášov má sprítomniť Svetlo prichádzajúce na svet počas Vianoc. „Zažiť ráno o šiestej kaplnku plnú väčšinou mladých ľudí, je veľkým povzbudením,“ pochvaľuje si pán kaplán Ján Kocúrko.

Názov roráty pochádza z najznámejšej latinskej adventnej piesne zo 16. storočia z Francúzska „Rorate coeli de super …“, čo v preklade znamená „Roste nebesia z výsosti…“.

O čo pri rorátnych omšiach ide? V adventnom období liturgia denne slávi Gabrielovo posolstvo preblahoslavenej Panne Márii. Práve v súvislosti s týmto pohľadom bol zvyk v minulosti intenzívne sláviť tzv. roráty, čiže svätú omšu pred svitaním. Naznačovalo sa ňou smutné položenie ľudstva, ktoré kráčalo v tmách, kým mu narodenie Krista neprinieslo svetlo, svetlo Božieho zjavenia, ale aj nádej na vykúpenie. Pre zvýraznenie tejto skutočnosti sa aj roráty slávia len pri svetle sviec. „Sviece i  lampáše v rukách ľudí a pribúdajúce prirodzené denné svetlo symbolizujú príchod pravého Svetla – ide o zapájanie prvkov stvorenstva do liturgie,“ hovorí kaplán školy Ján Kocúrko.

V minulosti boli roráty veľmi známe a obľúbené na vidieku aj v mestách. Na našej škole už niekoľko rokov zachovávame túto tradíciu. Spoločenský význam a komunitné stretnutie zvýrazňujeme pri spoločnom stolovaní počas raňajok, ktoré nasledujú po skončení rorátov.

Naša vďaka patrí všetkým, ktorí sa podieľajú na príprave rorátnych sv. omší a raňajok.

Naše pozvanie pre všetkých platí aj v piatok 9. 12. a 16. 12. 2022.

 

Fotogaléria