Voliteľné predmety

Prehľad voliteľných predmetov na našom gymnáziu:

 

  • Bádateľské aktivity v biológii a chémii

  • Dejiny umenia

  • Etika a etiketa

  • Kurz prvej pomoci

  • Mediálna komunikácia

  • Základy žurnalistiky

Školský časopis – aktuálne informácie a prehľad úspechov

Školský časopis –  archív