Požehnanie obnovenej školskej kaplnky

Požehnanie obnovenej školskej kaplnky sa uskutoční v pondelok 9.9.2019 o 8.00 h. pri sv. omši, ktorú bude celebrovať Mons. Marek Forgáč, pomocný biskup košickej arcidiecézy spolu so školským kaplánom Jánom Kocúrkom a kňazmi farnosti Božieho milosrdenstva Košice – KVP.

Vzhľadom na kapacitné možnosti kaplnky je treba dôsledne dodržať pokyny učiteľov, zasadací poriadok i dochvíľnosť. Vyučovanie bude pokračovať 3. hodinou podľa štandardného rozvrhu. Organizácia sedenia je nasledujúca:

Materská škola: žiaci materskej školy sú v priestore školskej jedálne

Prvý stupeň ZŠ: žiaci prvého a druhého ročníka sedia v školskej jedálni, žiaci tretieho a štvrtého ročníka sú v priestore chodby a schodiska priľahlého k traktu prvého stupňa

Druhý stupeň ZŠ: žiaci druhého stupňa sedia v priestore hlavnej chodby, každý žiak si so sebou vezme z triedy stoličku, ktorú po skončení sv. omše odnesie späť do triedy

Gymnázium a zbor: žiaci gymnázia, učitelia gymnázia a školský zbor bude v priestore kaplnky

Školská kaplnka zasvätená sv. Košickým mučeníkom prešla zásadnou rekonštrukciou práve v roku 400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov. Bol osadený nový oltár i bohostánok, ambóna i sedes, centrálny kríž, vymenené stropné svietidlá a iné podstatné detaily v súlade s liturgickými predpismi. Stále je možné podporiť dielo školskej kaplnky.

Požehnanie kaplnky sa koná v období sviatku sv. Košických mučeníkov, kedy mesto Košice i Košická arcidiecéza zažíva niekoľko sprievodných podujatí v kontexte 400. výročia mučeníckej smrti sv. Košických mučeníkov. Už v piatok 6.9.2019 sme slávili odpust sv. Košických mučeníkov. V tento deň na konci sv. omše sme vyhodnotili súťaž „Hodnoty vyplývajúce z lásky“, ktorú sme ako škola organizovali v rámci Roka sv. Košických mučeníkov. Slávnosti sa zúčastnili riaditelia a učitelia niektorých cirkevných škôl, ocenení žiaci i naši študenti a učitelia. Výhercovia si odniesli diplomy a poukážky na nákup kníh v hodnote 30 €, 20 €, 10 € podľa umiestenia. V ten istý deň 6.9. popoludní sme sa v priestoroch Teologickej fakulty Katolíckej univerzity na Hlavnej ulici podieľali na organizácii podujatia inaugurácie novej poštovej známky pripomínajúcej 400. výročie smrti Košických mučeníkov. Naši pedagógovia sa podieľali na prednese, speve a hudobnej zložke.

Známka bola tlačená technológiou ofsetu a vyšla v náklade 250 000 kusov s nominálnou hodnotou 1,85 eura, čo zodpovedá cene za doporučený list do hmotnosti 100 gramov vo vnútroštátnom styku.

Grafickú úpravu známky pripravili akademický maliar, grafik a ilustrátor Marián Čapka a rytec Jozef Česla. Grafika použitá pri výtvarnom návrhu známky pochádza z knihy Gabriela Hevenesiho Ungaricae Sanctitatis Indicia (Dôkazy svätosti Uhorska), ktorá mala prvé vydanie v roku 1692.

Čítajte viac: https://kosice.korzar.sme.sk/c/22206655/nova-postova-znamka-pripomina-smrt-kosickych-mucenikov-spred-400-rokov.html#ixzz5yoPOdHWl