Naše aktivity

Školský rok 2023/2024

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov

v šk. roku 2023/2024

Školský parlament (ďalej len ŠP) sa bude stretávať pravidelne 1x v mesiaci, podľa potreby aj častejšie. Okrem naplánovaných aktivít bude flexibilne reagovať aj na ponúkané aktivity počas školského roka. Naplánované aktivity sa budú realizovať a meniť podľa aktuálnej situácie, usmernení a odporúčaní hygienikov z Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky.

 

September:

– 1. zasadnutie ŠP

– voľba zástupcu do Rady školy

– príprava podkladov na web stránku

– príprava imatrikulácie

– príprava Študentských volieb: https://gym.gkmke.sk/2023/09/studentske-volby-2023/

– 27. 9. Európsky deň jazykov

– 29. 9. „Teplákový deň“

Október:

– 2. 10. 2023 „Koláčový deň

– 5. 10. 2023  Workshop Manažment sociálnych sietí

– 6. 10. 2023 Imatrikulácia

– 17. 10. 2023 Medzinárodný deň umývania rúk

– 24. 10. 2023 Deň bez tašiek

– 27. 10. Policajná kynológia

– riešenie aktuálnych problémov

November:

– 9. 11.  zbierka Hodina deťom

– 14. 11. Svetový deň dobrosrdečnosti

– 21. 11. Svetový deň pozdravov

– 24. 11. Noc v škole

December:

– 6. 12. Mikuláš

– 13. 12. Workshop Digitálny marketing pre školské parlamenty

– 11. 12. aktivita Anjelikovia – vyhodnotenie na kapustnici

– 21. 12. Vianočná kapustnica

– Vianočná burza

Január:

– 15. 1. Turnaj vo florbale

– 19. 1. Filmový deň

– 24. 1. Deň komplimentov

– 26. 1. Korčuľovanie

– 29. 1. Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

Február:

– 8. 2. Deň pre bezpečnejší internet – prednáška KyberTím

– 14. 2. Valentín – rozdávanie ružičiek

– 21. 2. Medzinárodný deň materinského jazyka

– 23. 2. Pyžamový deň

Marec:

– 8. 3. Medzinárodný deň žien – rozdávanie čokoládok

– 15. 3. Turnaj v basketbale

– 18. 3. Marec – mesiac knihy – čítanie rozprávok na nižšom stupni

– 22. 3. Svetový deň vody – súťaženie

– 27. 3. Svetový deň divadla – na vybranú tému a žáner, žiaci zahrajú divadielko

Apríl:

– Liga proti rakovine – zbierka Deň narcisov

– 8. 4. Deň katolíckych učiteľov – rozdávanie ružičiek

– 15. 4. Svetový deň umenia – vytvoriť triedne plátno

– 22. 4. Deň Zeme – oblečenie vo farbách zeme (celý týždeň) – na koniec vytvorenie videa

– 29. 4. Svetový deň grafiky – prednáška

Máj:

– rozlúčka so štvrtákmi

– 9. 5. Svetový deň Červeného kríža – prednáška

– 10. 5. Svetový deň – Pohybom k zdraviu – pohybové aktivity a súťaže

– 17. 5. Medzinárodný deň múzeí  – exkurzia

– 27. 5. Medzinárodný športový vyzývací deň – Turnaj vo futbale

– 31. 5. Majáles – aktivity a grilovačka

Jún:

– 18. 6. Medzinárodný deň piknikov – farebný piknik

– 21. 6. Svetový deň hudby – kvíz

– 21. 6. Deň športovej kynológie

Juniáles

– Vyhodnotenie činnosti ŠP

 

Poznámky:

Za aktivity sú zodpovední členovia Školského parlamentu spolu s povereným pedagógom.

Archív

 

Školský rok 2022/2023

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU

pri Gymnáziu sv. Košických mučeníkov

v šk. roku 2022/2023

 

September:

– 1. zasadnutie ŠP

– voľba zástupcu do Rady školy

– príprava podkladov na web stránku

– 23. 9. Európsky deň jazykov

– 29. 9. „Teplákový deň“

Október:

– príprava imatrikulácie

– „Koláčový deň“

– 7. 10. Svetový deň úsmevu

– 14. 10 Deň bielej palice

– 20. 10 Medzinárodný deň stromov

– 24. 10. Medzinárodný deň školských knižníc

– riešenie aktuálnych problémov

November:

– 9. 11. – zbierka Hodina deťom

– 11. 11. Deň veteránov

– 14. 11. Svetový deň dobrosrdečnosti

– 21. 11. Svetový deň filozofie

– 30. 11. Deň počítačovej bezpečnosti

– Študentská kvapka krvi

December:

– Falošné správy – prednáška z informačnej bezpečnosti

– Mikuláš

– Vianočná kapustnica

– aktivita Anjelikovia

– Vianočná burza

Január:

– turnaj vo florbale

– 24. 1. Deň komplimentov

– 27. 1 Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu

– korčuľovanie

Február:

– 6. 2. Svetový deň bez mobilu

– 8. 2. Deň pre bezpečnejší internet

– 21. 2. Medzinárodný deň materského jazyka

– Valentín

Marec:

– 8. 3. Medzinárodný deň žien

– 21. 3. Svetový deň poézie

– 22. 3. Svetový deň vody

– 27. 3. Svetový deň divadla

– Marec – mesiac knihy

Apríl:

– Liga proti rakovine – zbierka Deň narcisov

– 3. 4. Medzinárodný deň detskej knihy

– 7. 4. Deň katolíckych učiteľov

– 17. 4. Svetový deň umenia

– 24. 4. Deň Zeme

– 27. 4. Svetový deň grafiky

Máj:

– 4. 5. Medzinárodný deň hasičov

– 8. 5. Svetový deň Červeného kríža

– 10. 5. Svetový deň – Pohybom k zdraviu

– 18. 5. Medzinárodný deň múzeí

– 29. 5. Medzinárodný športový vyzývací deň – turnaj vo futbale

– Majáles

– Rozlúčka so štvrtákmi

Jún:

– Juniáles

– Noc v škole

– 1. 6. Medzinárodný deň detí

– 8. 6. Deň najlepších priateľov

– 19. 6. Medzinárodný deň piknikov

– 21. 6. Svetový deň hudby

– Deň športovej kynológie

– Vyhodnotenie činnosti ŠP

 

Poznámky:

Za aktivity sú zodpovední členovia Školského parlamentu spolu s povereným pedagógom.