Teambuilding na Drienici

Charakter a štatút školy predpokladá realizáciu duchovných a formačných aktivít na princípe dobrovoľnosti. V tomto roku sa študenti zúčastnili takejto formy teambuildingu na Drienici v dňoch 23.09 – 25.09.2019. Príjemné prostredie areálu Domu Matky Margity v pohorí Čergov vytvorilo optimálne podmienky pre duchovný a spoločenský charakter podujatia. O duchovný program sa staral Mgr. Ján Kocúrko, školský kaplán, v spolupráci s kaplánmi z Lipian. Podujatie splnilo účel a cieľ.