Študentská firma

Dňa 12. 10. 2021 vznikla na našej škole nová študentská firma Eco Dynamite.

V nasledujúcom dotazníku môžete vyjadriť svoj názor a vybrať si produkt, o ktorý máte záujem:

https://www.survio.com/survey/d/R2F1G1M3A1H9J9Z5P

qr kód

Akcie našej študentskej firmy si môžete zakúpiť u žiakov 3.Ag.

plagát firmy