Prevencia

Školský rok 2022/2023

 

Archív

Školský rok 2021/2022

Kyberšikana, šikana – preventívna aktivita 14.6.2022

V spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny a Odborom prevencie sme uskutočnili v online priestore preventívnu aktivitu v 2.Ag nášho gymnázia na tému Kyberšikana, šikana.

Interaktívny webinár prednášajúci z prizvaných inštitúcií viedli fundovane v interakcii s publikom. Prezentovali skutočnosti, ozrejmovali podstatu, kedy ide o trestné činy vo veci šikany a kyberšikany. Študenti si ozrejmovali, aké konanie môže byť v týchto prípadoch klasifikované ako trestný čin.

Prínosom prezentovanej aktivity boli skúsenosti prednášajúcich z ich konkrétnej praxe

Študenti boli vtiahnutí do témy. Aktivita splnila účel preventívnej činnosti.

prevencia