KA1 učitelia 2023 – 2024

Spojená škola sv. Košických mučeníkov je prijímateľom grantu programu Erasmus+.

Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti:

Financované Európskou úniou. Vyjadrené názory a postoje sú názormi a vyhláseniami autora(-ov) a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Národnej agentúry programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu. Európska únia ani organizácia udeľujúca grant za ne nepreberajú žiadnu zodpovednosť.


Informácie o aktuálnom projekte/Information about current project

Číslo zmluvy: 2023-1-SK01-KA121-SCH-000121804

Kľúčová akcia KA1 –

Typ akcie KA101 – Mobilita pracovníkov v oblasti školského vzdelávania

Názov projektu: Vzdelávanie

Trvanie projektu: 36 mesiacov od 01. 06. 2023 do 31. 08. 2024

 

 


V tejto sekcii sú zverejnené správy účastníkov štrukturovaných kurzov od účastníkov vzdelávania

 


Názov kurzu: Burnout Prevention in a School System 

Lokalita: Praha

Účastníci kurzu: RNDr. Milan Koščo, PhD., MBA

Termín: 5. 6. 2023 – 9. 6. 2023

Odkaz na článok na webe školy: https://gym.gkmke.sk/2023/06/burnout-prevention-erasmus/

Foto: Účastníci kurzu Burnout Prevention in a School System

Foto – zdroj: https://www.itc-international.eu/


Názov kurzu: OUTDOOR LEARNING. Teachers And Staff Team Building – Working Together And Build Cooperation Projects

Lokalita: Soverato, Taliansko

Účastník kurzu: Mgr. Michaela Takáčová

Termín: 09.07. – 16.07.2023

Začať letné prázdniny vzdelávaním spojením s poznávaním talianskej kultúry bola skvelá voľba. Kurz zameraný na vzdelávanie vonku, budovanie tímu a spolupráce v kolektíve pedagógov i v triede. Spájal učiteľov, trénerov a mentorov z rôznych kultúr, aprobácií a typov škôl, čo bolo veľmi obohacujúce. Túto spoluprácu som budovala navyše s kolegyňou Evou Olexovou z inej zložky našej Spojenej školy sv. Košických mučeníkov (materská škola), čím sa cieľ kooperácie týchto zložiek naplnil aj na tejto úrovni.

Všetky aktivity prebiehali na rôznych úrovniach a v rôznych organizačných formách. Kládol sa dôraz na budovanie tímu a spoluprácu formou zážitkových aktivít. Po úvodnej večeri a „ice breaking“ aktivitách, kde sme mali možnosť sa zoznámiť, sme zistili, že neexistuje jazyková bariéra a ani rôzne úrovne angličtiny a taliančiny nám nebránia v komunikácii. Dokonca sme spoznali kolegyňu, ktorá sa venujú charite a misiám (Alcoy, Španielsko) i kolegyňu z cirkevnej školy (Miskolc, Maďarsko), čo bolo tiež veľmi inšpirujúce.

Nasledujúci deň sme mali zážitkovú aktivitu v meste, kde sme s účastníkmi iných kurzov riešili rôzne výzvy a úlohy priamo v teréne s miestnymi obyvateľmi a súčasne poznávali kultúru aj kľúčové miesta histórie, kultúry a gastronómie v Soverate.

Potom nasledoval hlavný program nášho kurzu s našou školiteľkou Robertou Murato, ktorý začal teoretickou časťou, kde sme si predstavili nielen vyučujúce metódy aplikovateľné vonku, ale aj metódu STEAM, projekt Eco-schools (Zelená škola) a kľúčové kompetencie celoživotného vzdelávania v EÚ i iné dôležité dokumenty a edukačné aplikácie využiteľné v praxi.

Po tomto teoretickom úvode nasledovali denné aktivity vonku a na pláži, kde sme si mohli vyskúšať rôzne metódy vyučovania vonku na vlastnej koži, formou tímovej práce v skupinách, tvorby hier, prekážkových dráh, kvízov, prácou so zmyslami a využitím prírodných elementov v okolí či prepájaní rôznych druhov umenia (výtvarné umenie, hudba, dramatizácia, tanec).

Záver kurzu sa niesol opäť aktivitami v tíme, spoločnou zážitkovou hrou a kvízom vonku, kde sme si mohli svoje vedomosti overiť.
V posledný večer sme navštívili mestečko Davoli Superiore, kde sme spoznali nové miesta, historické pamiatky aj miestnych ľudí. Večera priamo na dlažbe ulice pri svetle sviečok a s typicky kalabrijskými špecialitami, nesúca sa v atmosfére ako z „Felliniho filmov“, bola nádherným zážitkom.

Kurz jednoznačne odporúčam a pozitívne hodnotím prepájanie aktivít, skupín, vedomostí, zážitkovosť a priateľskú atmosféru, ktorú navodili školitelia i účastníci kurzu. Soverato je nádherné miesto, kde silne cítiť južanskú prívetivosť, tvorivosť a schopnosť spájať sa pre dobrú vec, čo určite využijem vo svojej praxi.

Videá z kurzu:

Spoznávanie Soverato Superiore

Outdoor learning – aktivity

Edukatívne video o Soverate, ktoré vzniklo v spolupráci s účastníkmi iných kurzov

Názov kurzu: Ourdoor learning-Teachers And Staff Team Building

Lokalita: Soverato, Taliansko

Účastníci kurzu: Bc.Eva Olexová

Termín: 09.07-16.07.2023

V dňoch od 9.7.2023-16.7.2023 som absolvovala v rámci programu EU  ERASMUS+ kurz OUTDOOR LEARNING v malebnom mestečku Soverato. Soverato je mestečko v provincii Catanzaro v regióne Kalábria v južnom Taliansku. Soverato je  pokojné mesto, ktoré sa delí na dve časti. Historické starobylé Soverato Superiore a pobrežné Soverato Marina, ktoré je pokryté krásnymi a čistými plážami a teplým  a azúrovo-čistým Iónskym morom.

Obsahom kurzu bolo:

-porozumieť prístupom v outdoorovom vyučovaní, realizovať aktivity v prírode a hľadať výhody OV

– získať informácie a diskutovať o EU dokumentoch a usmerneniach EU a súvislosti so Zelenou dohodou

-obohatiť sa o nové metódy pri budovaní tímu, riešiť konflikty vytvárať pozitívnu klímu

-poznať kultúru , históriu a pamiatky mestečka Soverato

Cieľom mobility bolo aj nepochybne oddýchnuť si a načerpať novú iskru do každodennej praxe,  vymeniť si navzájom skúseností a precvičiť si svoje jazykové zručností.

Kurzu sa zúčastnili zástupcovia z rôznych krajín: zo Španielska,z Francúzka, z Chorvátska, z Maďarska. z Českej a  Slovenskej republiky. Absolvovanie kurzu bolo  nezabudnuteľným zážitkom a inšpiráciou.


Názov kurzu: Puppets and Masks in Education

Lokalita: Azorské ostrovy

Účastníci kurzu: Mgr. Barbora uglajová

Termín: 27.08.2023 – 02.09.2023

Názov projektu: Puppets and masks in education

Trvanie: 27.8. – 2.9. 2023

Miesto: Escola Secundária Jerónimo Emiliano de Andrade, Praça Almeida Garrett, Angra do Heroísmo

Poskytovateľ: Pričalica

Ostrov Terceira, ležiaci uprostred Atlantického oceánu, ma privítal svojím neobyčajným počasím. Hovorí sa, že v priebehu jedného dňa sa na ostrove vystriedajú všetky ročné obdobia. Nad horami sa vznášali čierne mračná, z ktorých pravidelne lialo, zatiaľ čo na pláž dopadalo horúce slnko, zohrievajúce čierny, sopečný piesok.

Pred vstupom do základnej školy, kde mal prebiehať náš kurz, som spoznala ďalších účastníkov kurzu – päť učiteliek strednej priemyselnej školy v Grécku. A hoci nás na kurze bolo len šesť, ukázalo sa, že slovensko-grécka kombinácia znamená pomerne veľa zábavy.

Prvý deň kurzu sme sa venovali problematike využitia bábok pri práci s deťmi na školách. Inštruktor Ricardo nám predstavil svoje vlastnoručne vyrobené bábky a ukázal nám, ako s ich pomocou môžeme komunikovať s deťmi v priebehu vyučovania. Vysvetlil nám základné princípy bábkoherectva a zároveň ukázal svoj herecký talent.

Ďalšie dni kurzu s nami trávila inštruktorka Flávia, ktorá nám poskytla mnohé teoretické poznatky, ale aj praktické zručnosti. Mali sme možnosť vyrobiť si vlastné bábkové divadlo, bábky na paličke, ale aj „giants puppets“, teda obrovské bábky vo veľkosti dospelého človeka. Okrem toho, že sme sa naučili bábky vyrábať z dostupného materiálu, Flávia nám ukázala niekoľko spôsobov ich využitia v pedagogickej i v psychologickej praxi. Zavŕšením kurzu bolo spoločne nacvičené divadelné predstavenie s použitím všetkých bábok a znalostí, ktoré sme v priebehu týždňa nadobudli.

Každý deň po skončení kurzu sme mali niekoľko možností ako tráviť voľný čas. Organizátori kurzu nám pripravili skutočne bohatý program. Navštívili sme vyhasnutú sopku uprostred ostrova a to priamo v jej vnútri. Mali sme vlastného sprievodcu, ktorý nám porozprával množstvo zaujímavých informácii o histórii a kultúre ostrovov. Videli sme stovky farebných hortenzií, prírodné kúpaliská, domácu kávovú plantáž, ale aj unikátnu vinicu, ktorá bola tvorená sopečnými kameňmi. Nevynechali sme ani tzv. bull runs – teda tradičnú zábavu Azorčanov, ktorí do ulice vypustia býka a utekajú pred ním. Do svojho dvora nás pri sledovaní bull runs pozvala úplne cudzia rodina, ktorá okamžite pripravila pohostenie a pozvala nás na večeru.

Najsilnejším zážitkom však bolo pozorovanie veľrýb a delfínov. Naša skupina mala šťastie – videli sme druhú najväčšiu veľrybu na svete (Vráskavec myšok – Balaenoptera  physalus). Ako sme sa neskôr dozvedeli, tento druh veľryby sa na tomto mieste nikdy neobjavuje a sám sprievodca bol z jeho návštevy prekvapený.

Okrem množstva znalostí a nových zručností zo sveta bábok či herectva si z kurzu odnášam nové priateľstvá, množstvo skvelých zážitkov, oprášenú angličtinu (a základy gréčtiny), ale samozrejme mnoho skvelých zážitkov a nezabudnuteľných spomienok.


Názov projektu: Zážitkové vzdelávanie na Tenerife: Cez prírodu a históriu

Trvanie: 11.septembra 2023 – 16.septembra.2023, od 9.30 – 14.30 hod.

Miesto: C. Herradores, 1, 38201 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Španielsko

Poskytovateľ: Teacher Academy,  La Laguna Academy in Calle Herradores Nº 1, San Cristóbal de La Laguna.

Obsah mobilty

Tento kurz predstavil účastníkom koncepciu a prax zážitkového učenia, pričom využil úžasnú prírodnú históriu a fascinujúce kultúrne dedičstvo Kanárskych ostrovov.

Vzdelávacie a zároveň zábavné aktivity prebiehali vonku, kde sme pochopili hlavné princípy a výhody zážitkového učenia – učenie sa praxou! Skúmali sme krajinu formovanú neuveriteľnými prírodnými silami – vulkanickou činnosťou, spoznávali jedinečný svet rastlín a zvierat, navštívili sme historicky zaujímavé miesta, učili sa prastaré zručnosti: starodávnu športová formu „Pastiersky skok pomocou palice“ a „pískací jazyk La Gomera“ ktoré sa v histórii takmer stratili.

Priebeh mobility

Prvý deň nás lektori Maja Balcerzyk a Dominic Kauffman uviedli do kurzu a zážitkového učenia a predstavili typy viacnásobnej inteligencie od Marka Vitala.

Vymysleli aktivity na zoznámenie účastníkov z Talianska, Španielska, Nemecka, Chorvátska a Slovenska. Každá skupina predstavila  svojich účastníkov, svoju krajinu aj vysielajúcu organizáciu, podelili sme sa o pedagogické skúsenosti z praxe, vyjadrili sme naše očakávania.

Druhý deň sme sa zážitkovo vzdelávali v Múzeu prírody a archeológie v Santa Cruz de Tenerife, kde sme objavovali tajomný pôvod a fascinujúcu kultúru pôvodných obyvateľov.

O tom, že život na horách je náročný sme sa mohli na vlastné oči presvedčiť v pohorí Anaga v dedinke Taganana, tretí deň kurzu. Tam sme skúmali rôzne vrstvy vegetácie a rozpoznávali endemické druhy kanárskych rastlín, a naše pozorovania sme zaznamenávali do aplikácie Goosechase. Ochutnali sme typické kanárske jedlo v tradičnej reštaurácii. Zamýšľali sme sa nad minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou podobných horských dedín a potencionálnym rozvojom týchto odľahlých miest.

            Štvrtý deň sme sa o živote na pobreží dozvedeli viac na exkurzii  do pobrežnej prírodnej rezervácie Malpaís de Guimar kde sme realizovali prieskum vulkanických skalných útvarov: magmatické hrádze, pobrežné jaskyne, lávové prúdy, všimli sme si starovekú techniku zberu soli zo soľných plání, videli sme pôvodné podzemné rybárske obydlia a učili sa využívať na obrazové zaznamenávanie aplikáciu Actionbound.

Posledný deň kurzu sme ukončili hodnotením a inšpiratívnou reflexiou, zhrnuli si získané kompetencie, poskytli sme si navzájom spätnú väzbu, a každá skupina vyjadrila prínos kurzu netradičným spôsobom: kresbou, poéziou a komediálnou dramatizáciou. Po udelení certifikátu o absolvovaní kurzu nás ešte čakal kultúrny výlet podľa výberu. Rozhodla som sa pre exkurziu na „Severné pláže“.

Kurz mi pomohol lepšie oceniť jedinečnosť prírodného sveta a bohatého kultúrneho dedičstva týchto ostrovov, ako aj získať prehľad o tom, ako aplikovať zážitkové učenie, aby bolo  vzdelávanie inkluzívnejšie a zábavnejšie. Porozumela som princípom zážitkového učenia a viacnásobnej inteligencie a dúfam, že získané poznatky budem vedieť aplikovať v praxi v ich kontexte. Pokúsim sa sprístupniť akademický obsah skupinám žiakom so zdravotným znevýhodnením a cez zážitkové učenie vytvorím také prostredie v triede, kde sa budú cítiť prijatí aj študenti so špeciálnymi potrebami. Oboznámim so zážitkovým učením svojich kolegov.

Zažiť „učenie sa vonku“, zamyslieť sa nad jeho potenciálnymi výhodami/výzvami,

spoznávať „živú históriu“ učením sa prastaré praktické zručnosti ma povzbudilo k tomu, aby som podobnou formou výletov, peších výletov a exkurzií  viedla študentov k spoznávaniu nášho kultúrneho dedičstva a rozvíjala tak medzigeneračné i medziľudské vzťahy.


Správa účastníka z Erasmus+ Tenerife

Názov projektu: Zážitkové vzdelávanie na Tenerife: Cez prírodu a históriu

Trvanie: 11.septembra 2023 – 16.septembra.2023, od 9.30 – 14.30 hod.

Miesto: C. Herradores, 1, 38201 La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Španielsko

Poskytovateľ: Teacher Academy,  La Laguna Academy in Calle Herradores Nº 1, San Cristóbal de La Laguna.

Obsah mobilty

Kurz nám predstavil koncepciu a prax zážitkového učenia, pričom využil úžasnú prírodnú históriu a kultúrne dedičstvo Kanárskych ostrovov.

Vzdelávacie a zároveň zábavné aktivity prebiehali vonku, kde sme pochopili hlavné princípy a výhody zážitkového učenia – učenie sa praxou! Skúmali sme krajinu formovanú neuveriteľnými prírodnými silami – vulkanickou činnosťou, spoznávali jedinečný svet rastlín a zvierat, navštívili sme historicky zaujímavé miesta.

 

Priebeh mobility

Prvý deň nás lektori Maja Balcerzyk a Dominic Kauffman uviedli do kurzu a zážitkového učenia a predstavili typy viacnásobnej inteligencie od Marka Vitala.

Vymysleli aktivity na zoznámenie účastníkov z Talianska, Španielska, Nemecka, Chorvátska a Slovenska. Každá skupina predstavila  svojich účastníkov, svoju krajinu aj vysielajúcu organizáciu, podelili sme sa o pedagogické skúsenosti z praxe, vyjadrili sme naše očakávania.

Druhý deň sme sa zážitkovo vzdelávali v Múzeu prírody a archeológie v Santa Cruz de Tenerife, kde sme objavovali tajomný pôvod a fascinujúcu kultúru pôvodných obyvateľov. Neskôr nám „domorodý obyvateľ“ ostrova predviedol pastiersky skok pomocou palice a pískací jazyk La Gomera.

 

Tretí deň sme prežili  v pohorí Anaga v dedinke Taganana.  Tam sme skúmali rôzne vrstvy vegetácie a rozpoznávali endemické druhy kanárskych rastlín, a naše pozorovania sme zaznamenávali do aplikácie Goosechase. Ochutnali sme typické kanárske jedlo v tradičnej reštaurácii. Zamýšľali sme sa nad minulosťou, súčasnosťou a budúcnosťou podobných horských dedín a potencionálnym rozvojom týchto odľahlých miest.

Štvrtý deň sme sa o živote na pobreží dozvedeli viac na exkurzii  do pobrežnej prírodnej rezervácie Malpaís de Guimar kde sme realizovali prieskum vulkanických skalných útvarov: magmatické hrádze, pobrežné jaskyne, lávové prúdy, všimli sme si starovekú techniku zberu soli zo soľných plání, videli sme pôvodné podzemné rybárske obydlia a učili sa využívať na obrazové zaznamenávanie aplikáciu Actionbound.

Posledný deň kurzu sme ukončili hodnotením a inšpiratívnou reflexiou, zhrnuli si získané kompetencie, poskytli sme si navzájom spätnú väzbu, a každá skupina vyjadrila prínos kurzu netradičným spôsobom: kresbou, poéziou a komediálnou dramatizáciou. Po udelení certifikátu o absolvovaní kurzu nás ešte čakal kultúrny výlet podľa výberu. Rozhodla som sa pre exkurziu na „Severné pláže“.

Kurz mi okrem iného pomohol prekonať samú seba a prinútil ma vrátiť sa k používaniu Anglického jazyka. Mala som možnosť spoznať najväčší z Kanárskych ostrovov aj s jeho históriou, faunou a flórou. Tým že sme boli stále v exteriéri mi prišlo aj učenie zábavné, hravé a skúsenosť tohto všetkého bude nezabudnuteľnou súčasťou mňa.

Vypracovala: Mgr. Monika Janková

 


 

Účastník kurzu: Ing. Ingrid Ondášová

Absolvovaná mobilita: Speak English confidently with the Callan method (Hovorte po anglicky s istotou Callanovou metódou)

Destinácia: Chorvátsko, Split

Termín: 24.júl až 29.júl 2023

Cieľ : Zlepšiť celkové porozumenie a používanie anglického jazyka na všetkých úrovniach vedomostí.

Obsah :   predstavenie kurzu a úvod do Callanovej metódy

  • lekcie, gramatika, aktivity zamerané na zážitkové učenie Callanovou metódou
  • video lekcie, diskusie, hry
  • exkurzia po Splite, návšteva Diokleciánovho paláca
  • exkurzia historického prímorského mesta Trogir

V závere kurzu prebehla certifikácia účastníkov.