Chémia

Metodiky overené v šk. rokoch 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 :

 • Ako funguje biologická membrána
 • Ako oxid uhličitý ovplyvňuje pH roztokov
 • Ako oxid uhličitý ovplyvňuje pH roztokov 2

 • Ako si žijú kvasinky – alkoholové kvasenie
 • Ako soľ ovplyvňuje teplotu tuhnutia a varu vody    žiacky videoprojekt
 • Ako zničiť vitamín C
 • Alkalické kovy
 • Arény
 • Bielkoviny
 • Biolepidlo
 • Chémia kože
 • Chemické reakcie v organickej chémii
 • Chemické vlastnosti arénov
 • Chemické výpočty, látkové množstvo
 • Detektívny príbeh

 • Dialýza
 • Energetické zmeny pri chemických reakciách
 • Exotermické a endotermické reakcie
 • Exotermické a endotermické reakcie 2
 • Hydroxyderiváty
 • Izoméria I
 • Izoméria II

 • Karboxylové kyseliny
 • Kofeín
 • Kypriace prášky
 • Môžeme uvariť zemiaky v etanole alebo acetóne?
 • Nukleové kyseliny
 • Od železnej rudy k oceli
 • Periodická tabuľka prvkov
 • Prvky periodickej tabuľky prvkov
 • Prvky s2
 • Prvky skupiny medi
 • Rozpustnosť CO2 v minerálnej vode

 • Sacharidy
 • Sieťovanie a pružnosť plastov
 • Skúsme rozpustiť globálny problém
 • Spoznávanie plastov
 • Tráviace enzýmy
 • Uhľovodíky
 • Úvod do organickej chémie
 • Viete, čo jete?
 • Viete, čo pijete?
 • Vodivosť vody
 • Vodivosť vody 2
 • Vplyv faktorov na rýchlosť chemických reakcií
 • Vplyv faktorov na rýchlosť chemických reakcií 2
 • Vplyv katalyzátorov na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka
 • Vplyv koncentrácie látok na chemickú rovnováhu
 • Vplyv koncentrácie reaktantov na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka
 • Vplyv teploty na chemickú rovnováhu
 • Vplyv teploty na chemickú rovnováhu 2
 • Vplyv teploty na rýchlosť rozkladu peroxidu vodíka
 • Vplyv veľkosti tuhých látok na rýchlosť chemickej reakcie
 • Vražda a jedlo
 • Výroba etanolu
 • Zákon zachovania hmotnosti

 • Zbavte sa kvasiniek