Promote Wellbeing

Na našom gymnáziu sa v dňoch 23. – 25. 8. 2022 uskutočnilo úvodné stretnutie riešiteľov projektu Erasmus+. Do projektu s názvom Promote Wellbeing (Propagácia zdravia) sa zapojili krajiny: Holandsko, Rumunsko, Turecko a Slovensko.

Na tomto medzinárodnom stretnutí si učitelia vymenili skúsenosti a dohodli sa na forme, príprave a výstupe projektu, ktorý sa týka zdravého životného štýlu mladých ľudí po pandémii.

Zahraniční kolegovia absolvovali aj prehliadku Košíc so sprievodcom a návštevu Spišského hradu.

Tešíme sa na ďalšie stretnutie v marci 2023 v Turecku.

Fotogaléria