Zaostrené na Nobelove ceny 2021

nobelova cena

10. decembra 2021 sme sa s našimi študentmi zúčastnili online prednášky Zaostrené na Nobelove ceny 2021. Vedci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach nám zaujímavým a pútavým spôsobom priblížili problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2021. Dozvedeli sme sa mnohé zaujímavosti z Fyziky, Chémie, Fyziológie a Medicíny.

Fyzika

RNDr. Tomáš Lučivjanský, PhD. z Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky zodpovedal na otázky ako: Je možné predikovať počasie? Spôsobuje človek klimatické zmeny? Ako súvisí počasie s klímou? Je možné pochopiť ako funguje ľudský mozog? Ako to súvisí so správaním sa magnetov? Do akej miery je v prírodných vedách použiteľný redukcionistický prístup? Tieto otázky súvisia s tohtoročnou Nobelovou cenou za fyziku…

nc

nc

nc

Chémia

RNDr. Monika Tvrdoňová, PhD. z Katedry organickej chémie nám priblížila problematiku asymetrickej organokatalýzy. Organokatalýza využíva ako katalyzátory malé organické molekuly, ktoré okrem urýchľovania reakcií dokážu kontrolovať ich priebeh. Pri niektorých reakciách je možný vznik dvoch asymetrických produktov, ktoré sú navzájom zrkadlovými obrazmi – enantiomérov. Obaja laureáti tohtoročnej Nobelovej ceny nezávisle od seba ako prví použili nový typ katalyzátora – lacnú a netoxickú malú organickú molekulu, pomocou ktorej selektívne pripravili produkty aldolovej a Diels-Alderovej reakcie. Vďaka tomuto objavu je možné jednoduchým spôsobom pripraviť čistý enantiomér alebo vo výraznom nadbytku, pridaním vhodne zvoleného organokatalyzátora do reakcie. Dôležitosť asymetrickej organokatalýzy spočíva v jej praktickom využití, napríklad pri syntéze opticky čistých liečiv vo farmaceutickom priemysle za ekologicky výhodnejších podmienok.

nc

nc

nc

Fyziológia a medicína

Prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. z Katedry fyziológie živočíchov nám priblížil problematiku receptorov v našom organizme. Aké sú molekulárne mechanizmy transformácie rôznych druhov podnetov na jednotný „jazyk“ nervových vzruchov ? Ako sú ich vlastnosti zakódované do postupností signálov ?  Na tieto a iné otázky hľadali odpovede laureáti tohtoročnej Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu takmer 10 rokov.

 

Ďakujeme vedcom z UPJŠ v Košiciach za priblíženie aktuálneho výskumu v oblasti Fyziky, Chémie, Fyziológie a Medicíny a za možnosť nahliadnuť do sveta vedy aj formou zaujímavých online prednášok.

 

Zdroj: online prednáška a https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/26041/

Informácie o Nobelovej cene 2021: https://www.nobelprize.org/all-nobel-prizes-2021/