Kalendár

KALENDÁR PODUJATÍ NA OBDOBIE: 1. polrok 2020/2021

NÁZOV AKCIE DÁTUM ČAS KOMPETENCIE
Rodičovské združenie 08.09.2020 16.30 Účasť rodičov nutná
Tanečné divadlo ATAK podľa aktuálnej situácie Historická radnica, Hlavná 59, Vstupné 1 euro. Z: tr. Uč.
Stužková slávnosť podľa aktuálnej situácie 4.Ag
Akcia Anjelik 26.11.2020 9.40 h. Ťahanie anjelikov, zabezpečuje študentská rada
Viazanie adventných vencov 27.11.2020 15.30 – 18.30 h. Každá trieda aspoň jeden veniec
Požehnanie adventných vencov 30.11.2020 Počas veľkej prestávky Z každej triedy 2 zástupcovia donesú veniec do kaplnky
Pro Educo podľa aktuálnej situácie 8.30 – 15.00 h. Steel Aréna v Košiciach. Dohodneme účasť a formu.
Adventná beseda podľa aktuálnej situácie 16.30 – 18.00 h. 3.Ag
Rorátna sv. omša 3.12.2020 6.15 h. 2.Ag
Rorátna sv. omša 10.12.2020 6.15 h.
Slávnosť Nepoškvrneného počatia P. Márie 8.12.2020 8.30 h. Sv. omša v kostole. Po nej vyučovanie.
Deň otvorených dverí 10.12.2020

podľa aktuálnej situácie

10.00 – 16.00 h. všetci
Beseda podľa aktuálnej situácie cca. 10.00 h. dohodneme
Adventná beseda  podľa aktuálnej situácie 16.30 – 18.00 h. 1.Ag
Rorátna sv. omša 17.12.2020 6.15 h. 4.Ag
Rorátna sv. omša 18.12.2020 6.15 h.
Študentská kapustnica a ukončenie akcie Anjelik 18.12.2020 14.15 h.
Vianočná akadémia podľa aktuálnej situácie 16.00 – 19.00 h.
Ples 23.01.2021 18.30 – 03.00 h. Hotel Košice – 28 eur
Ukončenie klasifikácie I. polrok 27.01.2021
Deň stredoškoláka 30.01.2021

podľa aktuálnej situácie

09.00 – 12.00 h.
Cestovateľský deň podľa aktuálnej situácie
Prosíme a žiadame o: ·      včasný príchod na vyučovanie

·      nerušenie počas vyučovania

·      kontrolu skriniek a nosenie prezuviek

·      zdvorilé správanie ku všetkým

 

Zmena programu vyhradená.