Valné zhromaždenie Eco Dynamite

uvod

Študentská firma Eco Dynamite uskutočnila záverečné Valné zhromaždenie akcionárov 4. 5. 2022. Prostredníctvom prezentovania výročnej správy Eco Dynamite sa akcionári dozvedeli, ako sa študentom v podnikateľskej činnosti darilo v jednotlivých zložkách: výroby, ľudských zdrojov, financií, marketingu.

firma

firma

Podnikateľská činnosť Eco Dynamite je vo fáze ukončovania činností a likvidácie firmy. Akcionári sa môžu tešiť na vyplácanie dividend, vďaka úspešnému podnikaniu firmy so ziskom. Okrem Valného zhromaždenia akcionárov študenti pracujú na daňovom priznaní, celkovom ukončovaní jednoduchého účtovníctva a výkazníctva. Žiadosťou o výmaz z obchodného registra študentských firiem sa činnosť  podnikateľského subjektu riadne uzavrie. Zriaďovateľská inštitúcia Junior Achievement Slovensko, na základe žiadostí koordinátora š. f. ED, vydá certifikáty zamestnancom.

firma

firma

firma

firma

Simulované podnikanie pre študentov končí, no dvere ozajstného podnikateľského sveta sa otvárajú. Milí študenti, prajeme Vám úspešný štart!

 

Spracovala Mgr. Marcela Martončíková