Úspech v olympiáde v nemeckom jazyku

Študentka Slávka Vandrová získala II. miesto na okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku. K úspechu blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších súťažiach.