Valné zhromaždenie študentskej firmy

valné zhromaždenie študentskej firmy

Dňa 28.1.2021 sa uskutočnilo valné zhromaždenie našej študentskej firmy Bufeed. Schvaľovali sa stanovy študentskej firmy. Študenti predstavili svoj podnikateľský plán. Uskutočnila sa voľba orgánov valného zhromaždenia a voľba dozornej rady.

Atmosféru tohto podujatia zachytáva niekoľko fotografií z akcie.

valné zhromaždenie študentskej firmy

valné zhromaždenie študentskej firmy

valné zhromaždenie študentskej firmy

valné zhromaždenie študentskej firmy

valné zhromaždenie študentskej firmy

Webová stránka študentskej firmy Bufeed: https://bufeedsk.wixsite.com/bufeedsk

Všetkým členom tímu prajeme veľa úspechov v podnikaní a veľa tvorivých nápadov pri realizácii podnikateľských plánov študentskej firmy.