Webinár s firmou T-Systems Slovakia s.r.o. pre učiteľov

V rámci projektu IT Akadémia – Vzdelávanie pre 21. storočie sa prostredníctvom platformy Cisco Webex 21. 5. 2020 uskutočnil webinár pre učiteľov s firmou T-Systems Slovakia s.r.o., kde mala aj naša škola svoje zastúpenie.

V úvode online webinára zástupcovia firmy v krátkosti predstavili T-Systems Slovakia s.r.o., jej zameranie a IT sektor na Slovensku a jeho smerovanie.

Vymenili si skúsenosti s učiteľmi týkajúce sa digitálneho vzdelávania a bezpečnosti na internete. Učiteľom dali niekoľko zaujímavých postrehov a skúseností s online výučbou i rôzne zaujímavé tipy, ako ju ozvláštniť. Učitelia si vyskúšali aplikáciu Kahoot aj Mentimeter a získali nové informácie týkajúce sa komunikácie v týchto „zmenených“ časoch.

Ďakujeme za nové inšpirácie a zaujímavé námety na ozvláštnenie online vyučovacích hodín a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

Spracovala: RNDr. Mária Vavrová