MYSTERY GUEST na našom gymnáziu

Študenti 2.Ag triedy nášho gymnázia sa dňa 26. 10. 2021 zúčastnili celosvetového podujatia pre študentov stredných a vysokých škôl s názvom Global Connect Day a pridali sa tak k viac ako 3 000 účastníkom z 55 krajín.

Cieľom online stretnutí bolo spojiť študentov z rôznych častí sveta s rodeným hovoriacim vybraného jazyka a upriamiť takto ich pozornosť na dôležitosť učenia sa jazykov a výhody bilingvalizmu. Ľudia hovoriaci aspoň jedným cudzím jazykom majú zvýšené akademické príležitosti a sú viac žiadaní u zamestnávateľov. „#YCRED2021 poskytol študentom spojenie s rodenými hovoriacimi, stratégie na zlepšenie ich zručností, spôsoby, ako využiť ich bilingvizmus a odkazy na budúce príležitosti.“ (Linda Egnatz, výkonná riaditeľka Global Seal of Biliteracy, organizátora globálneho podujatia Y-CRED, súčasťou ktorého je aj Global Connect Day).

Naši študenti mali možnosť rozprávať sa s Deborah, ktorá pochádza z Virginie v Spojených štátoch. Popri hádaní krajiny pôvodu na základe otázok (preto „mystery guest“ – tajný hosť) sa mali možnosť rozprávať o čomkoľvek, čo ich zaujíma o našej hosťke a živote vo Virginii.