Quo vadis na biskupovom stole

21. mája prijal pomocný biskup Marek Forgáč členov redakčnej rady nášho školského časopisu Quo vadis. Stretnutie, ktoré sprostredkoval náš pán kaplán Ján Kocúrko, sa nieslo v príjemnej atmosfére. Študenti si pre otca Mareka pripravili mnoho otázok, na ktoré im ochotne odpovedal. Prezradil, prečo sa rozhodol pre povolanie kňaza, aké metódy vyučovania náboženstva na stredných školách sú podľa jeho názoru pre študentov (nielen cirkevných škôl) príťažlivé i ako vníma aktuálnu situáciu cirkevného školstva na Slovensku. Rozprávali sa aj o vplyve médií na mladých ľudí. A čo je podľa pána biskupa pre mladých žurnalistov najdôležitejšie? “Písať pravdu a písať ju v láske. A to sa podarí iba vtedy, keď budú mať čisté srdce.”
Ďakujeme za venovaný čas i srdečné prijatie.

 Fotografia: Členovia redakčnej rady u biskupa Mareka Forgáča; zdroj: archív školy

Fotografia: Redakčná rada a pedagógovia u biskupa Mareka Forgáča; zdroj: archív školy

Spracovala: PaedDr. Helena Čižmárová