Úspech KyberTímu

V dňoch 30. septembra – 2. októbra 2022 sa niektorí členovia nášho KyberTímu zúčastnili Jesennej školy informačnej bezpečnosti v Danišovciach. Akciu pripravil bezpečnostný tím CSIRT-UPJŠ v rámci projektu Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie.

Zástupcovia zapojených stredných škôl sa v sprievode svojho vyučujúceho mohli opäť stretnúť, načerpať nové poznatky, veľa informácií priamo prepojiť do praxe, vymeniť si skúsenosti a zažiť veľa zábavy pri tímových aktivitách.

Piatkové prednášky, spojené s praktickými ukážkami, boli zamerané na Sieťovú bezpečnosť, analýzu dát a OSINT.

Sieťovú bezpečnosť zúčastneným žiakom a učiteľom predstavil RNDr. Tomáš Bajtoš z UPJŠ. Všetci si mohli prakticky vyskúšať prácu v programe Wireshark a Brim. Zaistené stopy bolo potrebné pomocou rôznych nástrojov analyzovať a hľadať podozrivé dôkazy, IP adresy a súbory.

Open source intelligence (OSINT) a ich použitie v rámci bezpečnosti priblížil Mgr. Ladislav Bačo z firmy ESET. Ide o vyhľadávanie informácií v otvorených zdrojoch. Všetkým zúčastneným to jednoducho priblížil na základe údajov, ktoré o nich našiel (a vo všetkých prípadoch bol úspešný).  Zároveň si všetci mohli vyskúšať rôzne spôsoby vyhľadávania. Záverečný kvíz – vyhľadávanie údajov podľa inzerátu – preveril zručnosti žiakov.

V sobotu sa roly vymenili a z prednášajúcich sa stali poslucháči. Zúčastnení žiaci zo škôl, zapojených do projektu, prezentovali pred porotou výsledky svojej celoročnej práce vo svojich tímoch. Náš deväťčlenný KyberTím reprezentovali žiaci Kiara Koščová (4.Ag) a Dávid Kozák (2.Ag).

Predstavili celý tím, jeho fungovanie a aktivity, ktoré uskutočnili v škole aj vo svojom okolí v minulom školskom roku. Tak isto predstavili aj plány do budúcnosti.

Po napínavej tímovej bezpečnostnej hre Defense – ofense od Mgr. Katky Regeciovej nasledoval PubQuiz, v ktorom boli obaja naši žiaci úspešní. Súťažilo sa v zmiešaných tímoch. Kiara so spoluhráčkou sa umiestnili na druhom mieste. Dávid so spolusúťažiacim boli tretí. Všetci zúčastnení sa opäť dozvedeli množstvo prekvapivých informácií a zažili pri tom veľa zábavy.

Sobotňajší bohatý program vyvrcholil vyhlásením výsledkov súťaže všetkých tímov, zapojených do projektu. Porota udelila jedno prvé miesto, dve druhé, dve tretie miesta a čestné uznania.

Náš KyberTím sa umiestnil na krásnom druhom mieste. Blahoželáme!

Program pokračoval sobotňajším workshopom na tému Bezpečnostné nastavenia operačného systému Windows, ktorý viedol Bc. Michal Šafranko z UPJŠ. Účastníci sa prakticky venovali hardeningu = procesu zabezpečenia systému.

Po skvelom kvíze sa účastníci Jesennej školy počítačovej bezpečnosti rozlúčili.

Všetci zapojení žiaci získali krásne ceny, doplnili si ďalšie poznatky z počítačovej bezpečnosti a inšpirovali sa aktivitami tímov z ostatných škôl. Nadviazali kontakty i spoluprácu do ďalšieho obdobia a spoznali svojich rovesníkov s podobným odborným zameraním.

 

RNDr. JUDr. Pavol Sokol, PhD. vysoko ocenil prácu všetkých zapojených tímov a tak isto aj prácu učiteľov, ktorí svojich žiakov viedli a podporovali.

 

Nášmu KyberTímu blahoželáme k úspechu a prajeme veľa nápadov a chuti do ďalšej práce.

Členom CSIRT-UPJŠ a všetkým lektorom ďakujeme za inšpiratívne prednášky, workshopy a interaktívne hry/kvízy, bezpečnostné tipy i hodnotne strávený čas. Prajeme všetkým veľa síl do ďalšej práce v oblasti počítačovej bezpečnosti a šírení bezpečnostného povedomia. Tešíme sa na ďalšie spoločné aktivity v mesiaci kybernetickej bezpečnosti, ktorý sa práve začína.

Fotogaléria

Foto: Bc. Jakub Mohler

spracovala: RNDr. Mária Vavrová