Súťaž družstiev mladých zdravotníkov

Dňa 9. júna 2022 vo štvrtok sa na našej škole uskutočnila celomestská súťaž prvej pomoci „Družstiev mladých záchranárov“ v spolupráci s Miestnym spolkom Slovenského Červeného kríža Košice. Súťaže sa zúčastnili žiaci základných škôl prvého a druhého stupňa. Celkovo sa súťaže zúčastnilo 17 škôl z celých Košíc. Žiaci zdolali štyri stanovišťa. Súťaž začínali najskôr vedomostným testom, následne museli správne podať kardiopulmonálnu resuscitáciu na figuríne a vo vonkajších priestoroch ich čakali ďalšie dve stanovišťa s praktickými úlohami podania prvej pomoci. Nebolo to pre nich určite ľahké, ale nevzdávali sa a každá skupina pracovala ako tím. Súťažiaci v sebe našli súťaživého ducha a bojovali, aby svojej škole priniesli trofej. Súťaž nám spestril Policajný zbor a Mgr. Stanislav Turis zo záchrannej služby Košice svojou prínosnou prednáškou. Nič by však nebolo možné bez pomoci našich ochotných študentov gymnázia, ktorí sa ako dobrovoľníci podieľali na prípravách, organizácií a koordinácii celej akcie. Víťazom na prvom aj druhom stupni sa stala ZŠ Požiarnická 3. Slnečný deň s nádychom rivality si všetci vychutnali. Víťazom samozrejme srdečne gratulujeme.