Deň otvorených dverí

Aj keď sa naše tradičné podujatia Deň otvorených dverí a Zaži deň stredoškoláka už konali, stále je možnosť prísť informovať sa pre záujemcov o štúdium. Dohodnúť sa na termíny návštevy a prehliadky môžete emailom na riaditel@gkmke.sk.


Milí študenti!

Už niekoľko rokov po sebe organizujeme podujatie Zaži deň stredoškoláka. Cieľom podujatia je priblížiť žiakom  9. ročníka vzdelávanie na gymnáziu prezentovaním tém s dôrazom na vedu, inovatívnosť, kreativitu a teambuilding. V tomto roku plánujeme toto podujatie realizovať vo štvrtok 28.02.2019 od 9.00 do 12.00 h. podľa časového rozvrhu v učebni C. S. Lewis.

9.00 – 9.40 h. – chémia

9.55 – 10.40 h. – konverzácia v anglickom jazyku s lektorom

10.50 – 11.35 h. – biológia

11.45 – 12.00 h. – spätná väzba, krátka informácia o štúdiu, poďakovanie

Počas prestávok sa Vám budú v neformálnej atmosfére venovať naši študenti, ktorí Vám predstavia benefity školy.

Prihlasovanie žiakov a kolektívov prebieha od 17.01.2019 do 25.02.2019 dvoma spôsobmi (treba si zvoliť jeden zo spôsobov prihlásenia):

vypĺnením krátkeho prihlasovacieho formulára: elektronické prihlasovanie na podujatie Zaži deň stredoškoláka

alebo emailom na zastupca.gkm@gmail.com, kde treba uviesť meno a priezvisko zúčastneného a školu, ktorú navštevuje.

Zúčastnení žiaci dostanú certifikát o účasti. Občerstvenie máme pre Vás zabezpečené. Tešíme sa na všetkých.


Deň otvorených dverí sa konal v utorok 11.12.2018.  Záujemcovia o štúdium sa môžu prísť informovať kedykoľvek v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 h.