Deň otvorených dverí

Vážení uchádzači! Forma prezentácie možností štúdia na našom gymnáziu už tradične prebieha dvojzložkovo. Ponúkame Vám možnosť zúčastniť sa podujatia Deň otvorených dverí (v tomto roku v utorok 10.12.2019) a podujatia Zaži deň stredoškoláka (v tomto roku vo štvrtok 30.01.2020). O týchto podujatiach Vás budeme informovať prostredníctvom webu a sociálnych sietí.


Deň otvorených dverí plánujeme na utorok 10.12.2019 v čase od 10.00 do 15.00 h.

 

 


ZAŽI DEŇ STREDOŠKOLÁKA

Milí študenti!

Už niekoľko rokov po sebe organizujeme podujatie Zaži deň stredoškoláka. Cieľom podujatia je priblížiť žiakom  9. ročníka vzdelávanie na gymnáziu prezentovaním tém s dôrazom na vedu, inovatívnosť, kreativitu a teambuilding. V tomto roku plánujeme toto podujatie realizovať vo štvrtok 30.01.2020 od 9.00 do 12.00 h. podľa časového rozvrhu v učebni C. S. Lewis.

9.00 – 9.40 h. – chémia

9.55 – 10.40 h. – konverzácia v anglickom jazyku s lektorom

10.50 – 11.35 h. – biológia

11.45 – 12.00 h. – spätná väzba, krátka informácia o štúdiu, poďakovanie

Počas prestávok sa Vám budú v neformálnej atmosfére venovať naši študenti, ktorí Vám predstavia benefity školy.

Prihlasovanie žiakov a kolektívov prebieha od 08.01.2020 do 25.01.2020 dvoma spôsobmi (treba si zvoliť jeden zo spôsobov prihlásenia):

vypĺnením krátkeho prihlasovacieho formulára: elektronické prihlasovanie na podujatie Zaži deň stredoškoláka

alebo emailom na zastupca.gkm@gmail.com, kde treba uviesť meno a priezvisko zúčastneného a školu, ktorú navštevuje.

Zúčastnení žiaci dostanú certifikát o účasti. Občerstvenie máme pre Vás zabezpečené. Tešíme sa na všetkých.