Medzinárodné Vianoce v 1. AG

Prvé Vianoce v triede 1. AG sa niesli aj v duchu akcie Medzinárodné Vianoce, v rámci ktorej žiaci nemeckého jazyka predstavili svojim spolužiakom vianočné zvyky v nemecky hovoriacich krajinách a žiaci francúzskeho jazyka rozprávali o Vianociach vo Francúzsku. Program sme ukončili koledou Tichá noc, svätá noc vo francúzskom aj v nemeckom jazyku, pri speve ktorej nás sprevádzala živá kapela.

Opäť sme o niečo múdrejší…

Douce nuit, sainte nuit!
Dans les cieux ! L’astre luit.
Le mystère annoncé s’accomplit
Cet enfant sur la paille endormi,
C’est l’amour infini!

 

Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft. Einsam wacht,
nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knabe im lockigen Haar,
schlaf in himmlischer Ruh.
schlaf in himmlischer Ruh.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým žiakom za spoluprácu pri tvorbe a prezentácii vianočného programu a želáme všetkým požehnané sviatky.