Bezpečnosť a Radosť

Určite rozmýšľate a pýtate sa, čo majú spoločné Bezpečnosť a Radosť? Prečo sú zvýraznené veľkými písmenami? Má to svoj dôvod…

Náš KyberTím, ktorý sa zaoberá informačnou bezpečnosťou, pripravil vzdelávacie aktivity pre klientov denného stacionára ZPP Radosť. Eliška, Dávid, Kiara, Tomáš, Melita, Kristínka a pani učiteľka Vavrová navštívili toto zariadenie 25. novembra 2022, aby jeho klientom priblížili informácie týkajúce sa ich bezpečnosti.

Vyplnením krátkeho formulára na úvod sme zistili, aké zariadenia klienti najčastejšie používajú, aby sme sa mohli v nasledujúcej prednáške zamerať na ich bezpečnosť.

Spoločne sme si ujasnili, ako by malo vyzerať silné heslo. Klienti s pomocou gymnazistov skúšali silu rôznych vymyslených hesiel zadávaných cez Tester hesiel na webovej stránke CSIRT-UPJŠ (https://hesla.csirt.upjs.sk/).

Nasledovali ukážky podvodných sms správ, telefonátov a emailov. Eliška im vysvetlila, aké znaky si majú všímať a čo je na takýchto podvodných správach podozrivé.

V praktickej aktivite v rámci pracovných skupín dostali klienti na papieri vytlačené ukážky takýchto podvodných sms správ a emailov a mali sami vyhľadávať podozrivé znaky. Krátke prednášky sme striedali aktivitami v skupine.

Zaoberali sme sa aj podvodnými správami na sociálnych sieťach a riešením situácie, keď už používateľ klikol na podozrivý link.

Nové informácie sme na záver zhrnuli do krátkeho kvízu. Klienti si zasúťažili a aj zopakovali, čo nové sa naučili.

Sociálne pracovníčky i klienti v ZPP Radosť nás prijali veľmi milo. Všetci sa aktívne zapájali do diskusie a veľmi pekne pracovali v skupinách. Členovi KyberTímu sa v Radosti cítili skvelo.

Dúfame, že spolupráca, ktorú sme začali, bude pokračovať aj v budúcnosti a naši gymnazisti budú môcť pripraviť ďalšie bezpečnostné aktivity pre klientov v ZPP Radosť.

 

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.

 

Napísali o nás