KyberTím na ZŠ Bernolákova 16

Naši gymnazisti z KyberTímu pokračujú v realizácii vzdelávacích aktivít pre žiakov základných škôl, aby zvyšovali bezpečnostné povedomie medzi ľuďmi.

17. marca 2023 navštívili ZŠ Bernolákovu 16, kde pre vybraných žiakov 7. – 9. ročníka realizovali dvojhodinový workshop z Informačnej  a kybernetickej bezpečnosti. Títo žiaci sa v danej problematike už dlhšie vzdelávajú. Pripravujú sa na realizáciu bezpečnostných aktivít na svojej základnej škole. Podelili sa s nimi o svoje skúsenosti a ukázali im niekoľko aktivít, ktoré môžu využiť aj oni pri vzdelávaní mladších spolužiakov. Diskutovali s nimi o rôznych bezpečnostných témach a ukázali im niektoré online nástroje, ktoré môžu použiť.

Tomáš priblížil žiakom podvodné správy a možnosti ich odhalenia. Svoje znalosti si žiaci potom mohli overiť vo Phishingovom teste od CSIRT-UPJŠ.

Bezpečné heslo a jeho problematiku priblížila Melita s Dávidom. K tejto téme si žiaci mohli vyskúšať online nástroj – Tester hesiel.

Bezpečnosti mobilných zariadení sa venoval Dávid. Ukázal žiakom, ako nastaviť povolenia v mobile a upozornil ich na tie najdôležitejšie nastavenia.

V závere si žiaci zasúťažili v krátkom bezpečnostnom kvíze, ktorým sa tiež môžu inšpirovať pri plánovaní svojich vlastných bezpečnostných aktivít.

Ďakujeme učiteľom za možnosť prísť na túto základnú školu a uskutočniť bezpečnostnú aktivitu pre žiakov. Žiakom ďakujeme za skvelú atmosféru na workshope a za zapájanie do jednotlivých aktivít. Prajeme im veľa tvorivých nápadov pri realizácii vlastných bezpečnostných aktivít.

 

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE.