Pulitzer prize winner

„Ďakujem za privítanie.  Je mi cťou prednášať pred takýmto veľkým publikom,” začal svoju prednášku s názvom „Zrod novej veľmoci” Ian Johnson, nositeľ Pulitzerovej ceny. Historickú aulu Univerzity P. J. Šafárika 3. decembra zaplnili rôzni ľudia a možno aj budúci nádejní žurnalisti, aby si vypočuli slová kanadského spisovateľa, ktorý strávil už takmer 20 rokov v Číne. Skúmal ju nielen z hľadiska ekonomickej veľmoci, ale venoval sa aj témam:  spoločnosť, mentalita ľudí, náboženstvo a dejiny. Priblížil nám krajinu z rôznych hľadísk. Opísal napríklad aj korupciu či štátne praktiky, ktoré deň čo deň zasahujú do života bežných čínskych občanov.

Z jeho prednášky sme si odniesli množstvo cenných informácií, nových poznatkov, ktoré budeme v budúcnosti využívať. Ďakujeme všetkým organizátorom, ktorí nám každoročne sprostredkúvajú akcie podobného charakteru.

Fotografie: Študenti počas prednášky v historickej aule UPJŠ

Spracovala: Katarína Szalonová