Rím vo svojej noblese

Študenti a učitelia Spojenej školy sv. Košických mučeníkov absolvovali pätdňový duchovno-poznávací pobyt v Ríme od 31.10. do 04.11.2019. Program začal hneď po prílete na letisko Ciampino a trval každý deň do neskorých večerných hodín. Tridsaťsedem poznávaniachtivých nadšencov bolo konfrontovaných s historickou noblesou i fiaskom, svetlými i tmavými obdobiami života Ríma.

V priebehu pobytu sme navštívili štyri patriarchálne baziliky (Baziliku Santa Maria Maggiore, Lateránsku baziliku, Baziliku sv. Petra vo Vatikáne a Baziliku sv. Pavla za hradbami). Sprievodca Peter Sykora svoj výklad vždy obohatil o inšpiratívne dodatky v kontexte etymológie názvu konkrétnej lokality, alebo o historické súvislosti či tradované legendy.

Obr. 1: Interiér Lateránskej baziliky v Ríme, biskupský chrám sv. otca Františka

Obr. 2: Sväté schody neďaleko Lateránu, po ktorých údajne kráčal Ježiš k Pilátovi

Obr. 3: Päť kúskov dreva z jaslí v Bazilike Santa Maria Maggiore prenesených z Betlehema, v ktorých bol uložený Ježiš Kristus po narodení

Obr. 4: Kazetový strop v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde bola schválená staroslovienčina ako štvrtý oficiálny liturgický jazyk za prítomnosti sv. Cyrila a Metoda

Obr. 5: Bohoslužba v predvečer Slávnosti všetkých svätých v Bazilike Santa Maria Maggiore

OObr. 6: Rímske Koloseum a jeho lesk a bieda (v čase našej návštevy sa tam konal aj jeden z maratónskych behov)

Obr. 7: Sv. omša na Pamiatku zosnulých pri hrobe sv. Petra v krypte Baziliky sv. Petra

Obr. 8: Výhľad z kupoly Baziliky sv. Petra

Obr. 9: Pohľad na Vatikán z kupoly Baziliky sv. Petra, kam vedie viac ako 400 schodov

Obr. 10: Priečelie Baziliky sv. Pavla za hradbami, kde bol pochovaný sv. Pavol po smrti

Súčasťou programu bola účasť na nedeľnej poludňajšej modlitbe Anjel Pána, ktorú viedol pápež František.

O organizáciu sa starali Mgr. Ján Kocúrko a JCDr. Peter Sykora, ktorí sú kňazmi na Sídlisku KVP v Košiciach a sú spätí s dianím na škole.

Hlavné mesto Talianska leží v regióne Lazio a má v aglomerácii viac ako 2,5 miliónov obyvateľov. Ponúka širokú paletu ubytovania a stravovania v talianskom štýle. My sme vyskúšali tradičné talianské špeciality i nápoje, ktoré mali blahodárny účinok na žalúdok i myseľ.

Zdroj fotografií: archív školy