Študentské voľby do Európskeho parlamentu

V pondelok 6.5.2019 sa na našej škole konali simulované študentské voľby do Európskeho parlamentu. Záštitu nad týmto projektom prevzala Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku a občianske združenie Pre stredoškolákov, ktorého hlavným cieľom je organizovať rôzne udalosti pre mladých ľudí a podnecovať ich k aktívnemu prístupu v spoločnosti. Do tohto projektu sa na celom Slovensku zapojilo 204 stredných škôl a dve vysoké školy.

 

Aj napriek tomu, že štatisticky je záujem o dianie v Európskej únii u mladej populácie veľmi nízky, volebná účasť na našej škole dosiahla takmer 63 % oprávnených voličov. Študenti si  mohli vyskúšať organizáciu volieb, zasadanie vo volebnej komisii a volenie samotné, teraz na európskej úrovni. Mali možnosť vybrať si jednu z politických strán a hnutí, z ktorej mohli preferenčné hlasy odovzdať najviac dvom konkrétnym kandidátom. Takouto formou sa u študentov pestuje pocit zodpovednosti za svoje rozhodnutia v oblasti politiky a zvyšuje ich záujem o veci verejné nielen na území Slovenska, ale aj v Európskej únií ako celku.

Podrobnejšie výsledky sú dostupné na stránke: https://www.studentskevolby.sk/vysledky

Spracovala: Mgr. Lenka Bruniková