KA2 – mobility žiaci

V školskom roku 2023/2024 je naša škola zapojená do viacerých projektov pod záštitou Európskej únie v rámci projektov Erasmus+.

Erasmus+ Praha – jún 2024: https://gym.gkmke.sk/2024/06/erasmus-v-prahe/ 

 

V školskom roku 2021/2022 a v nasledujúcich školských rokoch je naša škola zapojená do viacerých projektov pod záštitou Európskej únie v rámci projektov Erasmus+.

Projekt KA2 Our Real Power Is Multinationality.

Projekt KA2 Promote Wellbeing

projekt erasmus

erasmus