Jubilujeme

20 rokov časopisu Quo vadis

 

Časopis Quo vadis je už dvadsať rokov neodmysliteľnou súčasťou našej školy. Nielenže ju reprezentuje, ale získava aj prestížne celoslovenské ocenenia. Práca v redakčnej rade je zaujímavá, tvorivá a inovatívna. Od roku 2003 ju vedie pani učiteľka PaedDr. Helena Čižmárová. Časopis vychádza dvakrát za rok a na jeho tvorbe sa podieľa skupina zanietených žurnalistov, ktorí nielen radi kreslia, ale aj zaujímavo píšu.

Časopis zachytáva život školy a reflektuje netradičný pohľad nás mladých na rôzne oblasti kultúrneho, spoločenského a občianskeho života. Naša aktivita je zároveň významnou praktickou činnosťou, pretože sa učíme nielen štylizovať dlhé súvetia a uplatňovať gramatické pravidlá v praxi, ale „privoniame“ aj k tajuplným grafickým grifom. Nezabúdame ani na internetovú verziu, ktorá sa dnes stáva samozrejmou súčasťou webových stránok škôl.

Keď v júni 2003 vyšlo v skromných podmienkach prvé číslo, ani vo sne by nikomu nenapadlo, že bude vychádzať taký dlhý čas. Časopis vychoval už celý rad odborníkov v grafike i budúcich žurnalistov. Vydávať v súčasnosti školský časopis je náročné. Vyžaduje to neraz množstvo ukrojeného voľného času i prebdených nocí. A už len to, že uzrie svetlo sveta, je dôvod na radosť, spokojnosť či malú oslavu. Nejestvuje lepšia kronika školy a študentského života ako práve školský časopis.

 

20 ROKOV, 40 ČÍSEL ČASOPISU, 8 ŠÉFREDAKTOROV, 16 GRAFIKOV,

 MNOHO KREATÍVNYCH ŠTUDENTOV, KTORÍ QUO VADIS VYTVÁRALI

A STÁLE TVORIA,

32 OCENENÍ V RÁMCI SLOVENSKA,

 4-KRÁT NÁVŠTEVA EURÓPSKEHO PARLAMENTU!

Toto je naša skromná bilancia za dve dekády. Okrem toho množstvo školských akcií, príbehov, zážitkov, workshopov, stretnutí so zaujímavými ľuďmi, ktoré sme našim čitateľom ponúkli. Všetci chceme, aby bol časopis zaujímavý, poučný, aby sme z neho mali radosť nielen my tvorcovia, ale hlavne čitatelia. ĎAKUJEME VŠETKÝM, KTORÍ SA AKOKOĽVEK O TENTO VÝNIMOČNÝ ČASOPIS ZASLÚŽILI…

 

redakčná rada

Fotogaléria