Neprijali Vás na strednú? Je tu ešte šanca…

Riaditeľka strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodla o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna 2022.

Prihlášku je potrebné doručiť do 6.júna 2022 poštou na adresu školy alebo elektronicky na office@gkmke.sk, či cez EduPage. V zásade platí tá istá procedúra, akú ste absolvovali v marci.

V prípade otázok nás pokojne kontaktujte na telefónnom čísle 0911 872 801, prípadne emailom na office@gkmke.sk.

Prajeme všetko dobré.