Práva spotrebiteľa

Na našom gymnáziu sme 22. novembra 2023 privítali odborníka na práva spotrebiteľa z Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky pána Pavla Pavlovkina.

V interaktívnej prezentácii priblížil a ozrejmil význam základných pojmov súvisiacich s problematikou ochrany spotrebiteľa a spotrebiteľských práv. Študenti sa okrem základných pojmov zoznámili aj s významom Nekalých praktík obchodníkov, Rizík online nakupovania, Temných stratégií obchodu a predaja, Reklamných trikov obchodníkov.

Zaujímavou časťou interaktívnej prezentácie boli informácie z oblasti cestovania. Na čo má spotrebiteľ právo pri zakúpení letenky? Čo s právami spotrebiteľa, ak bol let zrušený? Čo ak je plné lietadlo, na čo má spotrebiteľ nárok? Na koho sa obrátiť v prípade problémov s prestupovaním? Na aké inštitúcie sa obrátiť pri prípadných vzniknutých škodách?

Študenti si svoje vedomosti o ochrane práv spotrebiteľa preverovali kvízovými otázkami.

V závere si zahrali interaktívnu hru o ceste spotrebiteľa. Okrem nových poznatkov si študenti  za aktívnu účasť na seminári, kvíze a hre odniesli aj drobné reklamné predmety z oddelenia pre ochranu práv spotrebiteľa z MH SR.

Ďakujeme za podnetnú prednášku a tešíme sa na ďalšie podobné workshopy!