Pozvánky na advent

Vážení priatelia,

pozývame Vás prežiť tohtoročný advent spolu s nami. Pripravili sme pre Vás niekoľko zaujímavých podujatí, ktorých cieľom je upriamiť pozornosť na človeka, spoločenský rozmer a vytvoriť alternatívu konzumnému charakteru adventu.

A. Viazanie adventných vencov

Podujatie je zamerané na prípravu adventných vencov zo živej čečiny, ktorú máte u nás zadarmo. Stačí ak si donesiete alebo zakúpite korpus a veniec si uviažete priamo u nás. Podujatie sa uskutoční v piatok 29.11.2019 od 15.30 do 18.30 h. Viac informácií na plagáte nižšie.

B. Rorátne sv. omše

Starobylou tradíciou v advente sú sv. omše pred svitaním, ktoré poznáme pod názvom rorátne. Slávia sa k úcte k P. Márii a začínajú spevom „Rorate caeli de super“ („Roste nebesia z výsosti“).  Sv. omše sa uskutočnia v našej školskej kaplnke v termínoch 5.12., 6.12., 12.12., 13.12. vždy ráno o 6.15 h. Po sv. omši pozývame tých, ktorí môžu ostať na raňajky.

C. Adventné besedy

Už niekoľko rokov po sebe organizujeme tzv. adventné besedy. Ich cieľom je upriamenie pozornosti na človeka. V tomto roku sa besedy nesú v duchu názvu „Boj o maličkých“. Hosťami budú gréckokatolícky kňaz Jozef Maretta (v stredu 4.12. o 16.30 h.) a o týždeň neskôr Peter Gombita, kňaz a maratónsky bežec (v stredu 11.12. o 16.30 h.). Dĺžka trvania besedy je približne 70 minút.  Budeme radi, ak príjmete naše pozvanie a dáte vedieť aj svojim blízkym.

D. Vianočná akadémia

Vianočná akadémia s tradičnými a obľúbenými vianočnými trhmi sa uskutoční v stredu 18.12. od 16.30 h. Čaká Vás program na rôznych miestach školy, kapustnica, langoše, klobásky, pre dospelých punč a veľmi dobrá atmosféra. Pozývame.