Vintage Night – Back to the 50’s

Imatrikulácia študentov prvého ročníka sa v tomto roku niesla v duchu 50. rokov. Slávnosť sa konala v priestoroch Halmiho dvora na Hlavnej 21 v Košiciach. Prípravu a realizáciu mali na starosti študenti III.Ag triedy spolu s triednou učiteľkou. Súčasťou večera bolo občerstvenie, hudobná zábava i aktivity pre študentov prvého ročníka. Po splnení aktivít boli prvákom odovzdané imatrikulačné listy, čím sa oficiálne zapísali do zoznamu študentov školy.