Školský digitálny koordinátor

Naša škola prechádza postupne premenou z tradičnej školy na digitálnu školu. Víziu a akčný plán dopĺňame a priebežne aktualizujeme. Podrobnejšie informácie nájdete v texte nižšie, tak isto aj naše úspechy a pokroky, ktoré dosahujeme na tejto ceste. Privítame akékoľvek nové nápady a tipy, ako aj akúkoľvek formu pomoci.

Akčný plán:  akcny_plan_verzia_29_10_2021 – šk. rok 2021/2022

Akčný plán:  akcny_plan_verzia_6_7_2021 – šk. rok 2020/2021