Školský digitálny koordinátor

Školský rok 2022/2023

Akčný plán:  akcny_plan_verzia_29_9_2022 – šk. rok 2022/2023

 

 

Archív

Školský rok 2021/2022

V šk. roku 2021/2022 na gymnáziu pracuje školský digitálny koordinátor: RNDr. Mária Vavrová cez projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Naša škola prechádza postupne premenou z tradičnej školy na digitálnu školu. Víziu a akčný plán dopĺňame a priebežne aktualizujeme. Podrobnejšie informácie nájdete v texte nižšie, tak isto aj naše úspechy a pokroky, ktoré dosahujeme na tejto ceste. Privítame akékoľvek nové nápady a tipy, ako aj akúkoľvek formu pomoci.

Akčný plán:  akcny_plan_verzia_29_10_2021 – šk. rok 2021/2022

16. – 18. jún 2022: Naše koordinátorky na konferencii

 

Školský rok 2020/2021

V šk. roku 2020/2021 na gymnáziu pracuje školský digitálny koordinátor: RNDr. Mária Vavrová cez projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Akčný plán:  akcny_plan_verzia_6_7_2021 – šk. rok 2020/2021