Školský digitálny koordinátor

Naša škola prechádza postupne premenou z tradičnej školy na digitálnu školu. V školskom roku  2020/2021 sme sa preto zapojili do výzvy vzniku novej pozície na škole – školského digitálneho koordinátora – cez projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie. Prvoradou bola definícia vízie “Kde sme a kam smerujeme”. Na jej základe sme vytvorili Akčný plán. Ako hovorí samotný názov, ide o dynamický plán cieľov, ktorý dopĺňame a priebežne aktualizujeme. Od školského roku 2023/2024 je naša Spojená škola zapojená do nového projektu NP POP 3, ktorý umožnil na škole pokračovanie pozície školského digitálneho koordinátora, spoločne pre všetky zložky našej školy. Budeme radi, ak na akčných plánoch (AP – GYM, AP – ZŠ) budeme participovať spoločne. Preto privítame nové nápady a tipy, ako aj akúkoľvek formu pomoci. Svoje podnety i otázky adresujte školskému digitálnemu koordinátorovi.

 

Školský rok 2023/2024

Od tohto školského roku pôsobí na Spojenej škole (pre všetky zložky) jeden školský digitálny koordinátor: Ing. Lucia Palková cez národný projekt Podpora pomáhajúcich profesií 3 (NP POP 3).

Národný projekt „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ je zameraný na financovanie podporných profesií v školstve. Cieľom nového projektu je stabilizovať pozície, ktoré boli doteraz financované cez rôzne projekty zo zdrojov Európskej únie.  Podrobnejšie informácie nájdete TU.

Akčný plán: AkcnyPlan_ZS_GYM_06_2024

email ŠDK: luciapalkova@gkmke.sk.

Školský rok 2022/2023

Na gymnáziu sa pokračuje v plnení cieľov AP pod vedením RNDr. Márie Vavrovej, aj keď už nie na pozícii ŠDK.

Akčný plán:  akcny_plan_verzia_29_9_2022 – šk. rok 2022/2023

Školský rok 2021/2022

V šk. roku 2021/2022 na gymnáziu pracuje školský digitálny koordinátor: RNDr. Mária Vavrová cez projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Naša škola prechádza postupne premenou z tradičnej školy na digitálnu školu. Víziu a akčný plán dopĺňame a priebežne aktualizujeme. Podrobnejšie informácie nájdete v texte nižšie, tak isto aj naše úspechy a pokroky, ktoré dosahujeme na tejto ceste. Privítame akékoľvek nové nápady a tipy, ako aj akúkoľvek formu pomoci.

Akčný plán:  akcny_plan_verzia_29_10_2021 – šk. rok 2021/2022

16. – 18. jún 2022: Naše koordinátorky na konferencii

 

Školský rok 2020/2021

V šk. roku 2020/2021 na gymnáziu pracuje školský digitálny koordinátor: RNDr. Mária Vavrová cez projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Akčný plán:  akcny_plan_verzia_6_7_2021 – šk. rok 2020/2021