Svetové dni mládeže Lisabon

Študenti nášho gymnázia sa chystajú na Svetové dni mládeže v Lisabone. Oficiálne ich bude sprevádzať školský kaplán. Plánujeme absolvovať len samotné stretnutie mládeže v dňoch 1.8. – 7.8.2023. Stravu a ubytovanie zabezpečia organizátori Svetových dní mládeže.

Cena na osobu je 310 eur bez letenky a poistenia. Zahŕňa: stravu, ubytovanie, slovenský balík pútnika, fond solidarity, mestskú dopravu v rámci Lisabonu, program počas samotných Svetových dní mládeže (30.7. – 07.08.).

Dopravu budeme pravdepodobne riešiť formou leteckej prepravy s medzipristátim spojeným s návštevou iných významných európskych metropol na ceste do Lisabonu i z Lisabonu. Celkovo by cena nemala nemala byť vyššia ako 500 eur.

Všetci študenti, ktorí majú vážny záujem o toto podujatie vyplnia formulár, v ktorom uvedú potrebné informácie vrátane kontaktov na zákonných zástupcov. Potom sa spoločne s p. kaplánom zaregistrujeme cez oficiálnu stránku https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/

Študenti sú informovaní, že za dobrovoľnícke, vzdelávacie a iné školské a mimoškolské aktivity môžu získať body, ktoré im pomáhajú znížiť náklady na celý pobyt. Ináč povedané, máme vytvorený interný motivačný systém, na základe ktorého študentom pridelíme body, ktoré znamenajú istú zľavu z celkovej ceny za podujatie.

Orientačný plán

  • február 2023 – vyplnenie interného formulára žiakmi, ktorí majú záujem o Svetové dni a informovanie ich zákonných zástupcov
  • marec 2023 – spoločná registrácia cez stránku https://svetovednimladeze.sk/prihlasovanie/
  • jún 2023 – presné informácie o ceste, pobyte a aktivitách
  • august 2023 – Svetové dni mládeže v Lisabone

Kontaktná osoba: Ján Kocúrko, email: jankocurko@gkmke.sk