Náš KyberTím v akcii …

Naši gymnazisti, členovia KyberTímu GKMKE, sa od 12. januára 2022 zúčastňujú prednášok v rámci projektu “Nauč sa základy počítačovej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie“. Priebežne plánujú aktivity pre mladších žiakov školy s cieľom zvýšiť bezpečnostné povedomie.

25. januára 2022 vybraní členovia KyberTímu za dodržania všetkých aktuálnych opatrení navštívili v rámci tejto aktivity triedu 5. B na našej základnej škole. Bola to prvá popularizačno-vzdelávacia aktivita tímu a mala veľký úspech. Témou tejto aktivity bolo Bezpečné heslo.

kybertím gkmke

Na hodine informatiky zástupcovi KyberTímu najprv preverili vedomosti piatakov v online kvíze na tému Bezpečné heslo.

kybertím gkmke

kybertím gkmke

Potom so žiakmi rozdiskutovali zásady tvorby bezpečného hesla. Pridali tiež niekoľko dôležitých tipov, ako zabezpečiť svoje účty.

kybertím gkmke

Naši piataci vyskúšali aj tester hesiel a vytvorili silné heslá, ktoré počítač uhádne až za viac než storočie.

Aj vy si môžete overiť silu hesla na stránke CSIRT UPJŠ cez Tester hesiel: https://hesla.csirt.upjs.sk/

kybertím gkmke

Piatakom z 5. B ďakujeme za skvelú atmosféru na hodine a členom KyberTímu ďakujeme za pripravenú aktivitu. Prajeme im veľa inšpirácie do plánovania ďalších akcií v oblasti počítačovej bezpečnosti.

 

Foto: Vladimíra Hudová 3. Ag

Spracovala: RNDr. Mária Vavrová