Výsledky prijímacieho konania na prijatie do prvého ročníka gymnázia 2022/23

Vážení rodičia, milí uchádzači.

Výsledky prijímacieho konania na prijatie do prvého ročníka gymnázia na školský rok 2022/2023 sú zverejnené dňa 18.05.2022.

p.č. kód uchádzača test z matematiky test zo slovenského jazyka a literatúry celkový súčet bodov v prijímacom konaní výsledok prijímacieho konania
1. 37144 40 40 530 vyhovel/a
2. 87161 33 29 485 vyhovel/a
3. 67181 40 28 468 vyhovel/a
4. 86907 34 34 465 vyhovel/a
5. 37032 38 31 445 vyhovel/a
6. 16896 39 23 440 vyhovel/a
7. 66944 25 17 373 vyhovel/a
8. 97023 36 30 366 vyhovel/a
9. 87181 29 26 360 vyhovel/a
10. 47052 29 31 345 vyhovel/a
11. 57021 15 27 331 vyhovel/a
12. 67031 35 26 328 vyhovel/a
13. 96938 30 29 320 vyhovel/a
14. 56914 31 19 318 vyhovel/a
15. 97025 44 26 317 vyhovel/a
16. 77142 34 24 308 vyhovel/a
17. 67039 31 18 306 vyhovel/a
18. 87712 18 19 295 vyhovel/a
19. 96607 26 19 276 vyhovel/a
20. 26903 28 19 250 vyhovel/a
21. 66898 19 24 250 vyhovel/a
22. 67045 15 27 178 vyhovel/a
23. 56925 15 18 145 vyhovel/a
24. 36913 15 15 52 vyhovel/a
25. 66921 0 0 445 nevyhovel/a
26. 06919 0 0 252 nevyhovel/a
27. 17145 10 15 235 nevyhovel/a

Poznámka: Minimálny počet bodov, ktorý bolo potrebné získať z testu z matematiky i zo slovenského jazyka a literatúry bol 15.

Rozhodnutia o prijatí/neprijatí boli distribuované prostredníctvom Slovenskej pošty.

Ak riaditeľ strednej školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy rozhodne o tom, že sa na škole vykonajú prijímacie skúšky v ďalšom termíne na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka, zverejní toto rozhodnutie najneskôr do 6. júna 2022. Prijímacie skúšky „v druhom kole“ sa pre školský rok 2022/2023 budú konať 21. júna 2022.