Online výučba

Aktuálne informácie

8. 2. 2021 Prevádzka školy od 8.2.2021

7. 1. 2021 Vyučovanie od 11.01.2021 podľa plánu MŠVVaŠ SR

2. 11. 2020 Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním

12. 10. 2020 Rozvrh, časový rozpis a poznámky k dištančnému vzdelávaniu

Online výučba

Na online výučbu používame platformu Teams.

Manuál Ako odosielať priradené úlohy cez počítač: PriradenéÚlohyCezPočítač

Manuál Ako odosielať priradené úlohy cez mobilné zariadenie: PriradenéÚlohyCezMobil

Bezinfekčnosť

Pri vstupe do školy sa žiak musí preukázať rodičom vyplneným a podpísaným vyhlásením o bezinfekčnosti.

Manuál Ako vyplniť a odoslať tlačivo o bezinfekčnosti cez EduPage: BezinfekčnosťCezEdupage