Online výučba

V školskom roku 2023/2024 online vyučovanie neprebieha. Platí naďalej dodržiavanie bezpečnostných a hygienických opatrení.

Informácie zo šk. rok 2021/2022 | len pre orientáciu

Online výučba

Na online výučbu v prípade potreby využívame platformu Teams.

Základné informácie o používaní Office 365 (konto Microsoft, pošta Outlook, úložisko OneDrive, Microsoft Teams): MicrosoftOffice

Manuál Ako odosielať priradené úlohy cez počítač: PriradenéÚlohyCezPočítač

Manuál Ako odosielať priradené úlohy cez mobilné zariadenie: PriradenéÚlohyCezMobil

Bezpríznakovosť

Pri vstupe do školy sa žiak musí preukázať rodičom vyplneným a podpísaným vyhlásením o bezpríznakovosti.

Je možné ho vyplniť aj cez EduPage.

Archív

šk. rok 2020/2021

18. 4. 2021 Prevádzka od 19. 4. 2021

9. 4. 2021 Obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov štvrtého ročníka

8. 2. 2021 Prevádzka školy od 8.2.2021

7. 1. 2021 Vyučovanie od 11.01.2021 podľa plánu MŠVVaŠ SR

2. 11. 2020 Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním

12. 10. 2020 Rozvrh, časový rozpis a poznámky k dištančnému vzdelávaniu

Online výučba

Na online výučbu používame platformu Teams.

Manuál Ako odosielať priradené úlohy cez počítač: PriradenéÚlohyCezPočítač

Manuál Ako odosielať priradené úlohy cez mobilné zariadenie: PriradenéÚlohyCezMobil

Bezinfekčnosť

Pri vstupe do školy sa žiak musí preukázať rodičom vyplneným a podpísaným vyhlásením o bezinfekčnosti.

Manuál Ako vyplniť a odoslať tlačivo o bezinfekčnosti cez EduPage: BezinfekčnosťCezEdupage