Veľtrh Gaudeamus

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania

Gaudeamus Brno • Praha • Nitra • Bratislava • Košice

 
 

Školský rok 2023/2024

 

Veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudeamus

Región Košice 2023

27. – 28. 11. 2023, Kasárne / Kulturpark

www.gaudeamus-sk.sk

Veľtrh Gaudeamus Región Košice je unikátny svojim zameraním výhradne na prezentáciu ponuky pomaturitného štúdia. Z tohto dôvodu je Gaudeamus tým pravým miestom, kde môžu študenti, najmä v maturitnom ročníku, načerpať aktuálne informácie o možnostiach štúdia na univerzitách a vysokých školách. Veľtrh študentom ponúkne 132 zastúpených univerzít a vysokých škôl zo Slovenska, Česka a ďalších dvanástich krajín sveta. Dôležitou súčasťou veľtrhu sú prednášky, na ktorých školy predstavia tie najaktuálnejšie informácie o študijnej ponuke a podmienkach štúdia. V dvoch sálach prebehne 32 prednášok. Na veľtrhu bude tiež prítomných niekoľko inštitúcií poskytujúcich poradenstvo o štúdiu v zahraničí.

Pre nerozhodných študentov je pripravený Test študijných typov, ktorý pomôže určiť, či je študent Humanitný, Ekonomický, Technický, Prírodovedný alebo Umelecký študijný typ.

Veľtrh pomaturitného vzdelávania Gaudeamus Región Košice 2023 prebehne v Kasárňach / Kulturparku na Kukučínovej 2 v Košiciach, v termíne 27. a 28. novembra 2023.

Pre pedagógov aj študentov je na www.gaudeamus-sk.sk otvorená registrácia k návšteve veľtrhu. Registrovaní pedagógovia získajú voľnú vstupenku na veľtrh. Pre registrovaných študentov je pripravený prístup do Testu študijných typov už pred veľtrhom, sprievodca budúceho vysokoškoláka a zľava na vstupné na veľtrh. Študenti majú novo možnosť si v predpredaji zakúpiť elektronické vstupenky a ušetriť tak čas pri vstupe na veľtrh.

Gaudeamus Košice – tlačová správa (pdf verzia): Gaudeamus KE 2023 – tlačová správa 13.11.

 

Archív

 

Školský rok 2023/2024

Prvé informácie:

Prinášame prvé informácie o veľtrhoch pomaturitného vzdelávania Gaudeamus, ktoré pre Vás pripravujeme v nadchádzajúcom školskom roku. Môžete sa tešiť na tradičné veľtrhy Gaudeamus v Bratislave, Nitre, Brne a Prahe aj na nový veľtrh Gaudeamus Región Košice.

Veľtrhy Gaudeamus sú určené najmä všetkým študentom maturitných a predmaturitných ročníkov stredných škôl všetkých zameraní. Na veľtrhoch Gaudeamus študenti nájdu širokú ponuku štúdia na univerzitách, vysokých školách a ďalších vzdelávacích inštitúciách zo Slovenskej republiky aj zahraničia.

Veľtrhy Gaudeamus návštevníkom ponúkajú, okrem širokej škály škôl zo SR i zahraničia, aj zaujímavé sprievodné programy. Medzi sprievodné programy veľtrhov Gaudeamus patria: Prednášky o štúdiu, Veda pre život, Poradenský servis, Testovacie centrum, Poradenstvo pre štúdium v zahraničí, Pedagogické centrum a Kariérové poradenstvo.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých veľtrhoch, registrácii návštevníkov a sprievodných programoch nájdete v informačnom bulletine – pdf verzia: Gaudeamus BA 2023 – info_jůn_B_P_BA_N_KE 

 

Školský rok 2022/2023

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2022

4. – 6. októbra 2022

Incheba Expo Bratislava, hala D

www.gaudeamus-sk.sk

Veľtrh Gaudeamus – Akadémia Bratislava je určený najmä študentom maturitných ročníkov stredných škôl všetkých zameraní, ktorí vyberajú ďalšie štúdium po maturite. Na veľtrhu Gaudeamus – Akadémia študenti nájdu širokú ponuku štúdia na univerzitách, vysokých školách a ďalších vzdelávacích inštitúciách zo Slovenska, Česka, Rakúska a ďalších krajín EU. Návštevu veľtrhu v Bratislave možno odporučiť aj študentom predmaturitných ročníkov, ktorí si na veľtrhu môžu utvoriť základný prehľad o svojom budúcom štúdiu.

Pre pedagógov bude na veľtrhu pripravené tradičné Pedagogické centrum s programom zaujímavých prednášok, pohodlným zázemím.

Medzi ďalšie sprievodné programy veľtrhu patria Prednášky o ponuke štúdia, Veda pre život, Poradenský servis s Testovacím centrom a Poradenstvo o štúdiu v zahraničí.

Pre pedagógov aj študentov je na www.gaudeamus-sk.sk otvorená registrácia k návšteve veľtrhu. Pre registrovaných študentov je pripravený Test študijných typov, sprievodca budúceho vysokoškoláka a zľava na vstupné na veľtrh. Viac informácií o veľtrhu, vrátane zoznamu vystavovateľov a programu prednášok nájdete na https://sk.gaudeamus.cz/bratislava.

 

Pripravované akcie:

 • Veľtrh Gaudeamus Brno: 1. – 4. novembra 2022, Výstavisko Brno, pavilón V
 • Prednáškové a konzultační dny Gaudeamus Nitra: 14. – 16. novembra 2022, Agrokomplex Nitra, pavilón K
 • Veľtrh Gaudeamus Praha: 24. – 26. januára 2023, PVA Expo Praha, hala 4

 

Gaudeamus študentom predstaví komplexnú ponuku pomaturitného vzdelávania na univerzitách, vysokých školách aj jazykových školách zo Slovenskej republiky, Česka aj ďalších krajín Európskej únie. Pre študentov bude tiež pripravený rad sprievodných programov, ako sú Prednášky, Veda pre život a široká škála poradenstva pri výbere študijného programu, kariéry alebo štúdia v zahraničí.

 

Pre stredoškolských pedagógov, triednych učiteľov a výchovných poradcov bude na všetkých veľtrhoch pripravený komplexný servis:

 • Voľné vstupenky pre pedagógov platné po celú dobu veľtrhu.
 • Informačný servis pre optimálne naplánovanie návštevy veľtrhu.
 • Špecializovaná mobilná aplikácia pre výchovných poradcov.
 • Informačný set s materiálmi od vystavujúcich škôl a katalógy veľtrhu.
 • Pedagogické centrum so špecializovaným programom prednášok.
 • Zázemie pre pedagógov so šatňou a občerstvením.

 

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus

Školský rok 2021/2022

Akcia “Fakulty online”

V marci sa na veľtrhu Gaudeamus online predstavia tieto vysoké školy:

 

Univerzita Pardubice

– Fakulta ekonomicko-správní

– Dopravní fakulta Jana Pernera

– Fakulta elektrotechniky a informatiky

– Fakulta zdravotnických studií

 

Univerzita obrany

– Fakulta vojenského leadershipu

– Fakulta vojenských technologií

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

– Fakulta multimediálních komunikací

– Fakulta humanitních studií

– Fakulta aplikované informatiky

– Fakulta technologická

 

České vysoké učení technické v Praze

– Fakulta stavební

– Fakulta biomedicínského inženýrství

– Fakulta informačních technologií

– Fakulta dopravní

– Masarykův ústav vyšších studií

– Fakulta elektrotechnická (FEL ČVUT)

 

Veterinární univerzita Brno

– Fakulta veterinárního lékařství

– Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

– Fakulta chemické technologie

– Fakulta chemicko-inženýrská

– Fakulta technologie ochrany prostředí

– Fakulta potravinářské a biochemické technologie

– Ústav ekonomiky a managementu

 

Vysoké učení technické v Brně

– Fakulta stavební

– Fakulta informačních technologií

– Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

– Fakulta strojního inženýrství

– Fakulta architektury

– Ústav soudního inženýrství

– Centrum sportovních aktivit

 

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

 

Technická univerzita v Košiciach

– Fakulta výrobných technológií

 

Slezská univerzita v Opavě

– Filozoficko-přírodovědecká fakulta

 

Univerzita Komenského v Bratislave

– Farmaceutická fakulta

 

 

Akcia FAKULTY ONLINE bude vysielaná naživo 2. a 3. marca 2022 vždy od 14:00 na Youtube a Facebooku „Gaudeamus veletrh vzdělání“. Pre viac informácií o akcii sledujte oficiálný FB:https://fb.me/e/2dF8XyxqD.

 

Záznam z februárového vysielania: https://www.youtube.com/watch?v=s3P1aT7sMrA.

Brožúra s informáciami o fakultách: https://admin.gaudeamus.cz/getFile/case:show/docDir:null/id:574647.

 

 • 12. – 15. októbra 2021, Bratislava
 • 2. – 4. novembra 2021, Nitra
 • 23. – 26. novembra 2021, Brno

www.gaudeamus-sk.sk 

Gaudeamus Prednáškové a konzultačné dni prebehnú na výstavisku Incheba v Bratislave, v kinosále Expo Arény v termíne od 12. do 15. októbra 2021. V rámci Prednáškových a konzultačných dní budú mať študenti možnosť navštíviť prednášky univerzít a vysokých škôl zo Slovenska a Česka. Každá prednášajúci škola bude mať na podujatí tiež kontaktné miesto, kde sa študenti budú môcť opýtať zástupcov školy na čokoľvek, čo ich zaujíma.

 

Vstup na prednáškové a konzultačné dni v Bratislave je pre študentov aj pedagógov zadarmo. Každý návštevník sa však musí predom registrovať na www.gaudeamus-sk.sk. Podujatie prebehne v režime OTP. Vstup bude umožnený iba návštevníkom, ktorí pri vstupe preukážu svoju bezinfekčnosť.

 

Na Slovensku tento rok veľtrhy Gaudeamus prebehnú v novom formáte “Prednáškových a konzultačných dní”, ktoré sa budú konať na výstavisku Incheba v Bratislave, v kinosále Expo Arény v termíne od 12. do 15. októbra 2021. Druhá séria prednáškových a konzultačných dní prebehne v termíne od 2. do 4. novembra 2021 v pavilóne K na výstavisku Agrokomplex Nitra.

 

V rámci Prednáškových a konzultačných dní budú mať študenti možnosť navštíviť prednášky univerzít a vysokých škôl zo Slovenska a Česka. Každá prednášajúci škola bude mať na podujatí tiež kontaktné miesto, kde sa študenti budú môcť opýtať zástupcov školy na čokoľvek, čo ich zaujíma.

 

Bližšie informácie o podujatiach v Bratislave a Nitre nájdete v priložených buletinoch:

Gaudeamus 2021 – bulletin podzimní veletrhy SK

Gaudeamus BA 2021 – bulletin 2

 

Vstup na podujatia v Bratislave a Nitre je pre študentov aj pedagógov zadarmo. Každý návštevník sa však musí predom registrovať na www.gaudeamus-sk.sk.

 

Študenti môžu tiež navštíviť veľtrh Gaudeamus Brno, ktorý prebehne na výstavisku v Brne, v termíne od 23. do 26. novembra 2021.

 

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania
Gaudeamus on-line 2021

 

Pre študentov v maturitnom a pred-maturitnom ročníku Gaudeamus pripravil zimnú a jarnú sériu Gaudeamus on-line prednáškových dní. Môžu sa tu stretnúť s vysokými školami, fakultami, univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami zo SR, ČR a zahraničia. Cieľom prednáškových dní je poskytnúť študentom čo najviac aktuálnych informácií o ponuke štúdia po maturite a motivovať ich k správnemu rozhodnutiu pri voľbe vysokej školy alebo ďalšieho štúdia.

 

Gaudeamus online 2021 – leták SK  pdf verzia

 

Prvý prednáškový deň odštartoval 19. januára 2021. Prednášková séria pobeží až do uzatvorenia prijímania prihlášok na vysoké školy v apríli 2021.

 

Prednášajúce školy a program nájdete na stránke: https://sk.gaudeamus.cz/e-roadshow/#Dny.

Prednáškové dni budú vysielané naživo na Facebook „Gaudeamus Slovakia“ a Youtube “Gaudeamus veletrh vzdělání“. Záznamy prednášok budú následne k dispozícii na zhliadnutie do konca júna 2021.

 

Prednáškové dni budú doplnené on-line prezentáciou vystavovateľov na portáli Gaudeamus-sk.sk, v aplikácii Gaudeamus Guide pre študentov a rodičov a v aplikácii Gaudeamus Advisor pre stredoškolských pedagógov. Tieto on-line informačné zdroje ponúknu kompletné kontaktné informácie, registre študijných programov, informácie o fakultách a prijímacom konaní na všetkých zúčastnených školách. Návštevníkom budú tiež k dispozícii vyhľadávače študijných programov, škôl a fakúlt.

 

Pre zhliadnutie on-line prednáškových dní je nutná registrácia na portáli Gaudeamus (cez tlačidlo “Registrácia na veľtrh” v pravom hornom rohu ktorejkoľvek stránky). Do registračného formulára stačí zadať platný e-mail. Registrovaným študentom následne zašleme pozvánku na sledovanie prednáškových dní.

 

Program prednáškových dní:

 

Marec

Väčšina vysokých škôl a fakúlt uzatvára prihlášky na štúdium už k 31. marcu 2021. Pre študentov, ktorí tento rok maturujú, je pripravený druhý diel akcie “FAKULTY ONLINE”, kde budú mať poslednú príležitosť sa zoznámiť s fakultami, ktoré prihlášky uzatvárajú práve v marci. Ku všetkým zúčastneným fakultám sa študenti dozvedia aktuálne informácie o prihláškach, prijímacom konaní a študijných programoch.

Akcia FAKULTY ONLINE II. sa vysiela naživo 18. a 19. marca 2021 od 13:00 na Youtube a Facebooku “Gaudeamus veletrh vzdělání”.

NA AKCII FAKULTY ONLINE SA ŠTUDENTI STRETNÚ S TÝMITO FAKULTAMI:

 

18.marca 2021

České vysoké učení technické v Praze

 • Fakulta biomedicínského inženýrství
 • Fakulta dopravní
 • Fakulta elektrotechnická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojní
 • Masarykův ústav vyšších studií

 

Technická univerzita v Liberci

 • Ekonomická fakulta
 • Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
 • Fakulta strojní
 • Fakulta textilní

 

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 • Fakulta chemické technologie
 • Fakulta chemicko-inženýrská
 • Fakulta potravinářské a biochemické technologie
 • Fakulta technologie ochrany prostředí
 • Ústav ekonomiky a managementu

 

Vysoké učení technické v Brně

 • Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
 • Fakulta chemická
 • Fakulta informačních technologií
 • Fakulta stavební
 • Fakulta strojního inženýrství
 • Ústav soudního inženýrství
 • Centrum sportovních aktivit

 

Univerzita obrany

 • Fakulta vojenského leadershipu
 • Fakulta vojenských technologií

 

Česká zemědělská univerzita

 • Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
 • Fakulta lesnická a dřevařská
 • Fakulta tropického zemědělství
 • Fakulta životního prostředí
 • Institut vzdělávání a poradenství
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Technická fakulta

 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 • Fakulta multimediálních komunikací
 • Fakulta aplikované informatiky
 • Fakulta humanitních studií

 

Západočeská univerzita v Plzni

 • Fakulta filozofická
 • Fakulta zdravotnických studií

 

Technická univerzita v Košiciach

 • Fakulta výrobných technológií

 

Žilinská univerzita v Žiline

 • Fakulta elektrotechniky a informačných technológií
 • Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
 • Fakulta riadenia a informatiky
 • Stavebná fakulta

 

 19.marca 2021

Univerzita Karlova

 • Matematicko-fyzikální fakulta 
 • Evangelická teologická fakulta
 • Fakulta humanitních studií
 • Fakulta sociálních věd
 • Husitská teologická fakulta
 • Právnická fakulta

 

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

 • Fakulta veterinární hygieny a ekologie

 

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta životního prostředí
 • Filozofická fakulta

 

Slezská univerzita v Opavě 

 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta
 • Fakulta veřejných politik

 

Univerzita Hradec Králové

 • Fakulta informatiky a managementu
 • Filozofická fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Přírodovědecká fakulta

 

Mendelova univerzita v Brně

 • Agronomická fakulta
 • Lesnická a dřevařská fakulta
 • Zahradnická fakulta
 • Provozně ekonomická fakulta
 • Institut celoživotního vzdělávání

 

Univerzita Pardubice

 • Fakulta chemicko-technologická
 • Fakulta ekonomicko-správní
 • Fakulta zdravotnických studií
 • Fakulta filozofická

 

Univerzita Komenského v Bratislave

 • Prírodovedecká fakulta
 • Evanejlická bohoslovecká fakulta
 • Pedagogická fakulta
 • Fakulta managementu
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied

 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

 • Fakulta aplikovaných jazykov
 • Fakulta hospodárskej informatiky
 • Fakulta medzinárodných vzťahov
 • Fakulta podnikového manažmentu
 • Národohospodárska fakulta
 • Obchodná fakulta
 • Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach

 

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 • Fakulta zdravotníckych vied

 

Pre záujemcov o štúdium v ​​zahraničí sme navyše v spolupráci s Domom zahraničnej spolupráce pripravili prednáškový deň “Študuj, stážuj, vyjdi!“. Tu sa študenti dozvedia veľa informácií o študijných pobytoch v zahraničí a o štúdiu v Nemecku, Rakúsku a Francúzsku. Tento prednáškový deň sa bude vysielať 17. marca 2021 od 9:00.

 

Február

celý článok

2.februára 2021 

9:00 –   9:30      Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 9:35 – 10:05      Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:10 – 10:40     Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:45 – 11:15      Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

11:20 – 11:50      Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

11:55 – 12:25      Rakúské veľvyslanectvo – Štúdium v Rakúsku

12:30 – 13:00     Studium ve Švýcarsku – Swiss Education Group

 

3.februára 2021 

9:00 –   9:30       Přestavení možností studia a studentského života na ŠKODA AUTO Vysoké škole

 9:35 – 10:05       Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Študuj čo ťa baví

10:10 – 10:40      Vyšší odborná škola herecká

10:45 – 11:15       Technická univerzita v Liberci

11:55 – 12:25       IUVENTA

12:30 – 13:00      Europe Direct Brno:  Studijní a pracovní příležitosti v zahraničí

 

4.februára 2021 – prednáškový deň Univerzity Komenského v Bratislave 

9:00 – 9:20         Jesseniova lekárska fakulta UK

9:20 – 9:40         Lekárska fakulta UK

9:40 – 10:00       Fakulta telesnej výchovy a športu UK

10:00 – 10:20     Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

10:20 – 10:40     Farmaceutická fakulta UK

10:40 – 11:00     Filozofická fakulta UK

11:00 – 11:20      Pedagogická fakulta UK

11:20 – 11:40      Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

11:40 – 12:00     Fakulta managementu UK

12:00 – 12:20     Právnická fakulta UK

12:20 – 12:40     Prírodovedecká fakulta UK

12:40 – 13:00     Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Vždy aktuálny program prednášok nájdete aj na tejto stránke: https://sk.gaudeamus.cz/e-roadshow/#Dny.

 

Január

celý článok

19.januára 2021

 9:00 –   9:30      Proč studovat na VŠB – Technické univerzitě Ostrava? Protože technika je sázka na budoucnost!

 9:35 – 10:05      Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

10:10 – 10:40      Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

10:45 – 11:15       Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

11:20 – 11:50       Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

11:55 – 12:25       Fakulta strojní ČVUT v Praze

12:30 – 13:00      Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

20.januára 2021 

  9:00 –   9:30      Západočeská univerzita v Plzni

  9:35 – 10:05      Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

10:10 – 10:40      Jak vám může osobní portfolio Europassu pomoci k úspěchu – NPI ČR

10:45 – 11:15       Přijďte studovat na univerzitu do Pardubic

11:20 – 11:50       Jak si vybrat vysokou školu (JCMM)

11:55 – 12:25       Fakulta architektury ČVUT v Praze

12:30 – 13:00      Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

 

21.januára 2021 

  9:00 –   9:30       Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

  9:35 – 10:05       Vysoká škola ekonomická v Praze

10:10 – 10:40       Vysoká škola logistiky

10:45 – 11:15        Prague College

11:20 – 12:25       Diskusní panel se studenty pedagogických fakult

12:30 – 13:00      Univerzita obrany – více než vysoká škola

 

22.januára 2021 – prednáškový deň České zemědělské univerzity v Praze

  9:00 –   9:25      Představení České zemědělské univerzity v Praze

  9:30 – 10:00      Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

10:05 – 10:35      Technická fakulta ČZU v Praze

10:40 – 11:10      Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

11:15 – 11:45      Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze

11:50 – 12:05      Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

12:10 – 12:40      Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

 

Gaudeamus on-line prednáškové dni budú jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií pred podaním prihlášok na vysoké školy v roku 2021!

 

Všetky informácie: www.gaudeamus-sk.sk