Veľtrh Gaudeamus

Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania
Gaudeamus on-line 2021

 

Pre študentov v maturitnom a pred-maturitnom ročníku Gaudeamus pripravil zimnú a jarnú sériu Gaudeamus on-line prednáškových dní. Môžu sa tu stretnúť s vysokými školami, fakultami, univerzitami a inými vzdelávacími inštitúciami zo SR, ČR a zahraničia. Cieľom prednáškových dní je poskytnúť študentom čo najviac aktuálnych informácií o ponuke štúdia po maturite a motivovať ich k správnemu rozhodnutiu pri voľbe vysokej školy alebo ďalšieho štúdia.

 

Gaudeamus online 2021 – leták SK  pdf verzia

 

Prvý prednáškový deň odštartuje 19. januára 2021. Prednášková séria pobeží až do uzatvorenia prijímania prihlášok na vysoké školy v apríli 2021.

 

Prednášajúce školy sa teraz prihlasujú a program sa postupne zostavuje na stránke: https://sk.gaudeamus.cz/e-roadshow/#Dny.

Prednáškové dni budú vysielané naživo na Facebook „Gaudeamus Slovakia“ a Youtube „Gaudeamus veletrh vzdělání„. Záznamy prednášok budú následne k dispozícii na zhliadnutie do konca júna 2021.

 

Prednáškové dni budú doplnené on-line prezentáciou vystavovateľov na portáli Gaudeamus-sk.sk, v aplikácii Gaudeamus Guide pre študentov a rodičov a v aplikácii Gaudeamus Advisor pre stredoškolských pedagógov. Tieto on-line informačné zdroje ponúknu kompletné kontaktné informácie, registre študijných programov, informácie o fakultách a prijímacom konaní na všetkých zúčastnených školách. Návštevníkom budú tiež k dispozícii vyhľadávače študijných programov, škôl a fakúlt.

 

Pre zhliadnutie on-line prednáškových dní je nutná registrácia na portáli Gaudeamus (cez tlačidlo „Registrácia na veľtrh“ v pravom hornom rohu ktorejkoľvek stránky). Do registračného formulára stačí zadať platný e-mail. Registrovaným študentom následne zašleme pozvánku na sledovanie prednáškových dní.

 

Program prednáškových dní:

 

Február

celý článok

2.februára 2021 

9:00 –   9:30      Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

 9:35 – 10:05      Filozofická fakulta, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:10 – 10:40     Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

10:45 – 11:15      Fakulta zdravotníckych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

11:20 – 11:50      Inštitút manažmentu, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

11:55 – 12:25      Rakúské veľvyslanectvo – Štúdium v Rakúsku

12:30 – 13:00     Studium ve Švýcarsku – Swiss Education Group

 

3.februára 2021 

9:00 –   9:30       Přestavení možností studia a studentského života na ŠKODA AUTO Vysoké škole

 9:35 – 10:05       Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne – Študuj čo ťa baví

10:10 – 10:40      Vyšší odborná škola herecká

10:45 – 11:15       Technická univerzita v Liberci

11:55 – 12:25       IUVENTA

12:30 – 13:00      Europe Direct Brno:  Studijní a pracovní příležitosti v zahraničí

 

4.februára 2021 – prednáškový deň Univerzity Komenského v Bratislave 

9:00 – 9:20         Jesseniova lekárska fakulta UK

9:20 – 9:40         Lekárska fakulta UK

9:40 – 10:00       Fakulta telesnej výchovy a športu UK

10:00 – 10:20     Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK

10:20 – 10:40     Farmaceutická fakulta UK

10:40 – 11:00     Filozofická fakulta UK

11:00 – 11:20      Pedagogická fakulta UK

11:20 – 11:40      Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK

11:40 – 12:00     Fakulta managementu UK

12:00 – 12:20     Právnická fakulta UK

12:20 – 12:40     Prírodovedecká fakulta UK

12:40 – 13:00     Evanjelická bohoslovecká fakulta UK

Vždy aktuálny program prednášok nájdete aj na tejto stránke: https://sk.gaudeamus.cz/e-roadshow/#Dny.

 

Január

celý článok

19.januára 2021

 9:00 –   9:30      Proč studovat na VŠB – Technické univerzitě Ostrava? Protože technika je sázka na budoucnost!

 9:35 – 10:05      Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze

10:10 – 10:40      Jabok – Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

10:45 – 11:15       Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

11:20 – 11:50       Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

11:55 – 12:25       Fakulta strojní ČVUT v Praze

12:30 – 13:00      Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

20.januára 2021 

  9:00 –   9:30      Západočeská univerzita v Plzni

  9:35 – 10:05      Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

10:10 – 10:40      Jak vám může osobní portfolio Europassu pomoci k úspěchu – NPI ČR

10:45 – 11:15       Přijďte studovat na univerzitu do Pardubic

11:20 – 11:50       Jak si vybrat vysokou školu (JCMM)

11:55 – 12:25       Fakulta architektury ČVUT v Praze

12:30 – 13:00      Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Praze

 

21.januára 2021 

  9:00 –   9:30       Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

  9:35 – 10:05       Vysoká škola ekonomická v Praze

10:10 – 10:40       Vysoká škola logistiky

10:45 – 11:15        Prague College

11:20 – 12:25       Diskusní panel se studenty pedagogických fakult

12:30 – 13:00      Univerzita obrany – více než vysoká škola

 

22.januára 2021 – prednáškový deň České zemědělské univerzity v Praze

  9:00 –   9:25      Představení České zemědělské univerzity v Praze

  9:30 – 10:00      Fakulta lesnická a dřevařská ČZU v Praze

10:05 – 10:35      Technická fakulta ČZU v Praze

10:40 – 11:10      Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

11:15 – 11:45      Fakulta tropického zemědělství ČZU v Praze

11:50 – 12:05      Institut vzdělávání a poradenství ČZU v Praze

12:10 – 12:40      Provozně ekonomická fakulta ČZU v Praze

 

Gaudeamus on-line prednáškové dni budú jedným z najvýznamnejších zdrojov informácií pred podaním prihlášok na vysoké školy v roku 2021!

 

Všetky informácie: www.gaudeamus-sk.sk