Požehnané Veľkonočné sviatky

V mene všetkých zamestnancov Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v Košiciach Vám prajeme milostiplné a požehnané Veľkonočné sviatky, ako najväčšie sviatky kresťanskej viery plnej nádeje.

Vyučovanie bude pokračovať v stredu 3. apríla 2024 podľa bežného rozvrhu.