Báseň pre Františka

Jedným z darov, ktoré Slováci doniesli Svätému Otcovi počas ďakovnej púte, bola aj zbierka literárnych a výtvarných prác študentov, žiakov, rodín a jednotlivcov s názvom Báseň pre Františka. Teší nás, že do výberu sa dostal aj príspevok nášho maturanta Mateja Kočíka a on sa tak stal spoluautorom tejto originálnej knihy.

 

Literárne a výtvarné práce boli inšpirované príhovormi pápeža Františka, ktoré odzneli počas jeho apoštolskej cesty po Slovensku v septembri 2021. Táto 70-stranová plnofarebná publikácia vznikla ako reakcia na Františkovu návštevu. Do projektu sa zapojilo 46 škôl. Na adresu Katolíckeho pedagogického a katechetického centra v Levoči prišlo spolu 123 výtvarných a 119 literárnych príspevkov. Z nich do tejto zbierky vybrali zamestnanci centra 56 básní či zamyslení a 33 kresieb od autorov rôzneho veku.