#IB treba žiť

V školskom roku 2021/2022 boli naši gymnazisti zapojení do projektu Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie. Vzdelávanie študentov zabezpečoval akademický bezpečnostný tím CSIRT-UPJŠ v spolupráci s rôznymi odborníkmi z praxe.

Na tento úspešný projekt nadväzuje v školskom roku 2022/2023 projekt pre učiteľov s názvom #IB treba žiť. Informačnú bezpečnosť totiž nestačí učiť, treba ju naozaj aj žiť. Projekt realizuje CSIRT-UPJŠ s podporou EISI (European Information Society Institute) a Fondu SK-NIC.

Náš Kybernetický bezpečnostný tím pokračuje aj naďalej vo vzdelávaní a nadobudnuté poznatky využíva na edukovanie svojho okolia a na šírenie bezpečnostného povedomia.

Vzdelávať sa potrebujú nielen žiaci, ale aj učitelia. Naša škola má v projekte #IB treba žiť zapojeného svojho učiteľa, ktorý už absolvoval úvodné vzdelávanie.

Prednášky a workshopy z informačnej bezpečnosti absolvovalo v dňoch 11. – 14. mája 2023 v Danišovciach spolu 20 učiteľov z rôznych kútov Slovenska. Okrem množstva nových poznatkov a inšpirácií, ktoré sú veľkým prínosom pre prax a vyučovanie na školách, učitelia pracovali v tímoch a spoločne pripravili sériu metodík, ktoré môžu rovno používať na vzdelávanie svojich žiakov aj kolegov v oblasti informačnej bezpečnosti.

V našej škole sme už realizovali prvú z vyučovacích hodín zameranú na problematiku informačnej bezpečnosti. Hodina bola odučená 15. mája 2023 v triede 1.Ag.

Žiaci sa zaoberali témou Ochrana osobných údajov a súkromia.

Prváci najprv skúmali informácie na internete a pokúšali sa zistiť, čo všetko o nich internet vie. Diskutovali o tom, ktoré z informácií sú osobné údaje a ktoré by dokonca mohli byť citlivými osobnými údajmi.

Skúmali práva jednotlivcov a podmienky narábania s osobnými údajmi podľa nariadenia GDPR.

Zaoberali sa únikom osobných údajov a konkrétnymi príkladmi zo života. Spoločne odvodili základné pravidlá na ochranu osobných údajov. Ujasnili si, že je dôležité zvažovať komu, kde a aké údaje zverejňujeme.

Na nasledujúcej hodine preverili svoje znalosti v bezpečnostnom Kahoot kvíze, ktorý bol zameraný práve na Ochranu osobných a citlivých údajov.

Veríme, že tieto vyučovacie hodiny zanechajú v žiakoch aspoň malú bezpečnostnú stopu a v budúcnosti budú nielen opatrnejší, ale budú viac zvažovať zverejňovanie svojich osobných i osobných citlivých údajov.

 

Bližšie informácie o projektoch:

#IB treba žiť: https://cyberawareness.sk/projekt/

CSIRT-UPJŠ: https://csirt.upjs.sk/#/

EISI: https://eisionline.org/index.php/sk/

Fond SK-NIC: https://sk-nic.sk/pt/fond-sk-nic/