Obnovenie prezenčného vyučovania pre žiakov štvrtého ročníka

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 8.4.2021  (https://www.minedu.sk/data/att/19211.pdfsa na našom gymnáziu obnovuje prezenčné vyučovanie pre žiakov 4. ročníka.  Informácie o obnovení vyučovania nájdete na webe https://www.minedu.sk/data/att/19216.pdf Vyučovanie bude prebiehať podľa doteraz platného rozvrhu pre dištančné vzdelávanie aj s príslušným časovým harmonogramom.

V škole je potrebné vo všetkých priestoroch používať respirátor FFP2. Prihlásiť na obed sa môžete cez portál EduPage alebo emailom na jedalen.gkm@gmail.com

Ostatné ročníky pokračujú v dištančnej forme vyučovania.