Kto môže ísť k prameňu, nech nejde ku krčahu s vodou

Voda ako anorganický prvok krajinnej sféry si zaslúži našu pozornosť. A nielen 22.marca, kedy sa slávi Medzinárodný deň vody. Je zlúčeninou vodíka a kyslíka a vyskytuje sa vo všetkých troch skupenstvách.

Na Gymnáziu sv. košických mučeníkov sme sa zapojili do osláv Medzinárodného dňa vody dvoma spôsobmi:

1. Partikulárne na hodine geografie so žiakmi 2.Ag triedy. Podstatou bola implementácia aktivity založenej na uvedomení si priestorového zastúpenia vody na planéte v kontexte hustoty obyvateľstva a globálnych ekologických problémov, ktoré s absenciou vody v niektorých regiónoch ľudstvo má. Na záver hodiny si žiaci vychutnali pramenitú vodu aj ako zdroj zdravého životného štýlu.

Fotografia: hodina geografie a pitná voda; zdroj: archív školy

2. Prednáškou a besedou s misionármi z Afriky v rámci akcie “Tehlička”, ktorú organizujú saleziáni na Slovensku. V roku 2018 je adresátom pomoci misia v meste Korr na severe Kene. Pre obyvateľov tejto oblasti je dážď požehnaním. Hovorí misijná dobrovoľníčka Anka: “Tu v Korre býva väčšinu roka sucho a horúco. Keďže Keňa leží v monzúnovom pásme, obvykle by tu mali byť počas roka dve obdobia dažďov, v apríli/máji a v decembri. Obdobie dažďov znamená niekoľko výdatných dažďov, počas ktorých ľudia môžu naplniť nádrže na vodu, aby mali zásobu na ďalšie mesiace sucha. No za posledné obdobie prší niekedy len jedenkrát do roka.” Vo štvrtok 22.03. 2018 našu školu navštívil don Luke Mulayinkal. Aj keď sa don Luke narodil na juhu Indie, už 31 rokov pôsobí v Keni. Študentom nášho gymnázia priblížil misiu v Keni ako aj problematiku nedostatku vody v regióne, kde v šúčasnosti žije. Následne si don Luke pozrel priestory školy, kde sa stretol aj s ďalšími deťmi. Bol milo potešený z toho, že v každej triede prebieha zbierka, ktorá im veľmi pomáha pri ich pastoračnej službe. Pre nás bolo obohacujúce uvedomiť si dar, ktorý si často neuvedomujeme a pre niektorých je tak vzácny.

Fotografia: beseda s misionármi z Kene    zdroj: archív školy

Človek sa s vodou stretáva od svojho narodenia až do posledného dňa svojho života. Voda nás teda sprevádza počas celého života, hoci si to ani neuvedomujeme. Považujeme ju za samozrejmosť a spravidla jej nevenujeme veľkú pozornosť. Bez pochýb je voda najdôležitejšou zlúčeninou na zemskom povrchu. Pokrýva 70 % povrchu, dávajúc planéte  modrú farbu, ktorú často vídame na rôznych, niekedy aj gýčových fotografiách. Veľká väčšina 97,4 % svetovej vody nie je pitná ale slaná a tvorí oceány. Zvyšných 2,6 % predstavuje všetku pitnú vodu, čo máme. Navyše 86 % z tohto množstva nie je priamo prístupných, pretože sú zmrazené v ľadovcoch.

Fotografia: beseda s misionármi z Kene    zdroj: archív školy

Odvážnym prianím zapálených je, aby bolo čím viac prameňov a riek, z ktorých sa dá napiť bez obáv. A tak sa dnešný deň nesie v duchu výroku renesančného umelca z Toskánska, Leonarda na Vinciho: ” Kto môže ísť k prameňu, nech nejde ku krčahu s vodou”.