Girl’s Day

Školský rok 2022/2023

Naše študentky na Girl’s Day 2023: https://gym.gkmke.sk/2023/04/girls-day-2023/

Foto: archív Sudolabs

Archív

Školský rok 2021/2022

Už po deviaty raz Aj Ty v IT organizuje pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT kariérny deň pre stredoškoláčky Girl’s Day. Tento rok sa podujatie uskutoční 28. apríla 2022.

Prostredníctvom Girl´s Day majú dievčatá vo veku 15 až 19 rokov unikátnu príležitosť nazrieť do zákulisia IT organizácií a spoločností a zistiť, čo im sektor nových technológií kariérne ponúka. Keďže pandemická situácia je stále dosť nevyspytateľná, deviaty ročník sa uskutoční kompletne v ONLINE forme. Aj Ty v IT vytvorili  preto približne dvojhodinový program vysielaný od 10:00 naživo z Girl’s Day štúdia, dopĺňaný krátkymi videami, interaktívnymi vstupmi, diskusiou a tiež možnosťou vyhrať zaujímavé ceny. Tento rok je podrobnejšie venovaný jednotlivým pozíciám, s ktorými sa v IT svete môžu dievčatá stretnúť. Dievčatá sa popri tom dozvedia aj osobné skúsenosti žien a dievčat, ktoré už v IT pracujú alebo sa IT rozhodli študovať. Záznam toho, ako to vyzeralo minulý rok, môžete nájsť na tomto odkaze.

Každé dievča sa musí v termíne do 27. 4. samostatne zaregistrovať na webovej stránke www.girlsday.sk, na svoj e-mail dostane potvrdenie o registrácii a informáciu, ako sa k podujatiu pripojiť.

Okrem bohatého, ale jednodňového, programu počas Girl’s Day ponúka Aj Ty v IT stredoškoláčkam možnosť pričuchnúť k práci v IT aj počas pravidelných online workshopov. Tieto workshopy prebiehajú už v podvečerných hodinách a sú bezplatné. Najbližšie sa budeme na workshopoch venovať spojeniu IT a biológie v podobe bioinformatiky, naučíme sa ako si vylepšiť svoj profesijný profil na LinkedIneprofesionálne spravovať sociálne sieteako sa orientovať vo svete hoaxovúspešne riadiť projekt alebo aj technickejšie témy ako princíp fungovania internetovej siete či šifrovanie v Python-e.

Pre dievčatá z Košíc a okolia spolu so spoločnosťou ABB ponúkame jedinečný workshop venovaný robotike, ktorý sa uskutoční už 6. apríla naživo v priestoroch Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Viac informácií nájdete tu.

Školský rok 2020/2021

girls day

Foto – zdroj: Aj Ty v IT

Už po ôsmy raz organizuje Aj Ty v IT pri príležitosti Medzinárodného dňa dievčat a žien v IT kariérny deň pre stredoškoláčky Girl’s Day. Tento rok sa podujatie uskutoční 22. apríla 2021.

Prostredníctvom Girl’s Day majú dievčatá vo veku 15 až 19 rokov unikátnu príležitosť nazrieť do zákulisia IT organizácií a spoločností. Zistia, čo im sektor nových technológií kariérne ponúka. Keďže pandemická situácia je stále dosť nevyspytateľná, ôsmy ročník sa uskutoční kompletne v ONLINE forme. Dievčatá čaká približne dvojhodinový program vysielaný naživo z Girl’s Day štúdia, doplnený krátkymi videami, interaktívnymi vstupmi, diskusiou a tiež možnosťou vyhrať zaujímavé ceny. Dievčatá sa popri tom dozvedia aj osobné skúsenosti žien a dievčat, ktoré už v IT pracujú alebo sa IT rozhodli študovať.

 

Čo pre aktívnu účasť potrebujú dievčatá urobiť?

  • Každé dievča sa musí v termíne 1. 4. – 15. 4. samostatne zaregistrovať na webovej stránke www.girlsday.sk, na svoj e-mail dostane potvrdenie o registrácii a informáciu, ako sa k podujatiu pripojiť.
  • Program začína 22. apríla o 10:00 hod a bude v trvaní približne dve hodiny.
  • Program môže sledovať každá študentka samostatne (z domu počas dištančného vzdelávania alebo v škole v pc učebni so slúchadlami). Program možno sledovať aj spoločne (premietanie na stenu, interaktívna tabuľa a pod.). V prípade spoločného premietania by malo mať každé dievča vlastný mobil/tablet, aby mohlo prostredníctvom aplikácie sli.do komunikovať.

 

Školský rok 2019/2020

Foto – zdroj: Aj Ty v IT

Už po siedmy raz pripravilo OZ Aj Ty v IT unikátne podujatie Girl´s Day. Prostredníctvom neho sa prepájajú stredoškoláčky s IT firmami, organizáciami a vysokými školami. Cieľom tohto podujatia je prebudiť v dievčatách záujem o štúdium informatiky.

Niet pochýb o tom, že budúcnosť patrí technológiám a organizácia Aj Ty v IT sa usiluje o to, aby aj dievčatá boli jej súčasťou. Počas jediného Girl´s Day majú stredoškoláčky z celého Slovenska možnosť nahliadnuť do pracovného sveta desiatok organizácií a rozhodnúť sa, či vidia svoje kariérne uplatnenie práve v tomto sektore.

Siedmy ročník Girl´s Day sa uskutočnil 8. októbra 2020. Na dievčatá čakal zaujímavý program, ktorý pripravili takmer štyri desiatky firiem, organizácií a škôl. Po prvý raz mali dievčatá možnosť zažiť Girl´s Day aj online formou!

Bližšie informácie o tomto podujatí na stránke: www.girlsday.sk

Aj Ty v IT počas celého roka realizuje mnohé zaujímavé bezplatné workshopy, kurzy i podujatia pre žiačky a študentky vo veku 8 – 19 rokov. Cieľom je, aby IT sektor už neprišiel ani o jednu šikovnú ženu.
Prehľad celej ponuky nájdete na webovej stránke:  https://www.ajtyvit.sk/nove-podujatia/

Naša študentka na Girl’s Day 2020: článok