Projekty a granty

Naša škola je zapojená do týchto projektov:

Hlavný projekt je projekt Erasmus+

mobility učiteľov (https://gym.gkmke.sk/ka1-mobility-ucitelia/)

mobility žiakov (https://gym.gkmke.sk/ka2-mobility-ziaci/)

  • eTwinning 
  • Ja Slovensko (informácie o Študentskej firme)
  • Nauč sa základy informačnej bezpečnosti a vzdelávaj svoje okolie – šk. rok. 2023/2024 – informácie

Naša škola bola zapojená do týchto projektov: