Projekty a granty

Naša škola je zapojená do týchto projektov:

Naša škola bola zapojená do týchto projektov: