Projekty a granty

Naša škola je zapojená do týchto projektov:

Hlavný projekt je projekt Erasmus+

mobility učiteľov (https://gym.gkmke.sk/ka1-mobility-ucitelia/)

mobility žiakov (https://gym.gkmke.sk/ka2-mobility-ziaci/)

Naša škola bola zapojená do týchto projektov: